Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2010.05.16

11. A román országok és a szomszédos államok a középkorban (XIV-XVI. század)

A ROMÁN ORSZÁGOK KAPCSOLATAI A KÖZÉPKORBAN

 

A XIV-XVI. századokban a Török Birodalom terjeszkedése, Lengyelország és Magyarország nagyhatalmi törekvései a térségben bonyolult nemzetközi helyzetet eredményeztek.

Bekapcsolódtak az európai kereskedelmi forgalomba. Exportáltak: gabonaféléket, állatokat, halat, viaszt, mézet, sót. Kereskedelmi utak:

- Cetatea Albă és Chilia Lembergig (ma: Lviv – Ukrajna), onnan a Balti-tengerig vagy Németországig vezetett

- a Duna mentén Közép-Európába, egyik elágazása Brăilat Brassóval kötötte össze, innen továbbmenve Erdélyt Magyarországgal és Csehországgal.

A román uralkodók kereskedelmi kiváltságokat adtak, ezért cserébe komoly bevételeik voltak:

- Mircea cel Bătrân – a brassói kereskedőknek

- Alexandru cel Bun – a lembergi kereskedőknek

- Ştefan cel Mare – szintén a brassói kereskedőknek.

Külpolitikai törekvések:

- függetlenség

- belső önrendelkezés (autonómia)

- az ország és határainak védelme.

Ennek érdekében:

- politikai szövetségek (a törökök ellen)

- érdekházasságok

- fegyveres ellenállás ill. felperzselt föld taktikája.

Később a román országok és a Török Birodalom viszonyát szerződésben rögzítették: a belső önrendelkezés ellenében

- a román országok adófizetői lettek a szultánnak

- ajándékokat adtak a trón megvásárlására és megtartására

- finanszírozták a török hadjáratokat.

Az első román-török összecsapás 1369-ben, Vlaicu havasalföldi vajda uralkodása idején volt. Ezt követte sok más.

 

MIRCEA CEL BĂTRÂN. HUNYADI JÁNOS. VLAD ŢEPEŞ

 

Mircea cel Bătrân (1386-1418) – Havasalföld

- cél: állami intézmények létrehozása

- Turnu újjáépítése, Giurgiu felépítése

- 1388-1389 elfoglalta Dorudzsát és Szilisztra várát

- 1390 – szövetség a lengyelekkel a magyar befolyás ellensúlyozására

- 1394. október 10 vagy 1395. május 17 – a rovinei ütközetben Mircea győzött

- 1395 törökellenes szövetség a magyar királlyal: a közösen indított nikápolyi keresztes hadjárat kudarccal végződött

- 1397, 1401 – győzelem a törökök felett

- beavatkozott a török trónharcokba

- 1417 – a törökök elfoglalták Dobrudzsát és Mircea elfogadta az adófizetést.

 

Hunyadi János (1438-1456) – Erdély, Magyarország – különböző tisztségek

- 1438 – szörényi bán

- 1441 – erdélyi vajda

- 1442 – a Ialomiţa folyónál győzelem a törökök felett

- 1443-1444 – a „hosszú hadjárat” a magyarok számára előnyös szegedi békével zárult

- 1444-ben, miután a magyar király megszegte a békét, Várnánál a magyar sereg vereséget szenvedett, I. Ulászló is meghalt, Hunyadi pedig Magyarország kormnányzója lett

- 1456 – nándorfehérvári győzelem, amely után Hunyadi pestisben meghalt.

 

Vlad Ţepeş (1448, 1456-1462, 1476) – Havasalföld

- 1448 – egyhónapos uralom

- 1456 – az erdélyi vajda támogatásával ismét trónra került

- karóbahúzások (innen ered a Ţepeş melléknév, a későbbi Drakula elnevezés pedig apja, Vlad Dracul, a „Sárkányrend Lovagja” melléknevéből)

- célok: a központ hatalom megerősítése, politikai viták befejezése, a havasalföldi kereskedők támogatása

- 1457 – a szász kereskedők megbüntetése; Ştefan cel Mare az ő segítségével került trónra

- 1458 – győzelem a portyázó törökök felett, amely török megtorlást von maga után

- 1462 – II. Mohamed szultán személyesen vezet ellene büntető hadjáratot; Vlad a felperzselt föld taktikáját alkalmazta, majd 1462. június 16/17-én éjjel megtámadta a târgoviştei török tábort, eredménytelenül

- ezután Magyarországra menekült, ahol Mátyás király bebörtönözte őt

- 1476-ban szabadult, visszaszerezte a trónt, de egy hónap múlva meggyilkolták.

 

ŞTEFAN CEL MARE. MIHAI VITEAZUL

 

Ştefan cel Mare (1457-1504) – Moldva

- az egyik legjelentősebb vajda

- a románok függetlenségi harcának szimbóluma

- Vlad Ţepeş segítette a trónrakerülésben

- belpolitika:

- uralkodói tekintély megerősítése

- ellenséges bojárság likvidálása

- trónkövetelők félreállítása

- kis- és középnemesség, szabadparasztok, kereskedők támogatása

- 1459 – a lengyel király vazallusa lett (Cetatea Albă és Chilia miatt)

- 1467 – Mátyás király legyőzése a baiai csatában

- 1470 – a tatárok legyőzése a lipnichi ütközetben

- Havasalföldön a törökellenes uralkodókat támogatta – szövetség reményében

- 1475 Vaslui – győzelem Rumélia helytartója, Szolimán pasa felett

- 1476 Războieni – a törökök győznek II. Mohamed vezetésével, de el kell hagyniuk az ország területét

- 1484 – Cetatea Albă és Chilia a törökök kezére került

- 1485 – megújította a lengyel királynak tett vazallusi esküt (segítséget remélt tőle)

- 1497 – győzelem a portyázó lengyelek felett

- a XX. században ortodox szentté avatták.

 

Mihai Viteazul (1593-1601) - Havasalföld

- a törökök egyre erősebbek voltak a térségben

- a VIII. Kelemen pápa által létrehozott Keresztény Ligához csatlakozott

- először a történelem során megvalósította a románok politikai egységét

- 1594 – a Bukarestben felkoncolt törökökkel kezdetét veszi a függetlenségi harc

- 1565 augusztus, Călugăreni – győzelem a törökök elett

- 1595 október, Giurgiu – újabb győzelem

- ezután békét kötött a törökökkel, akik elismerték uralkodását egész életére

- 1598 – újabb törökellenes szövetség II. Rudolf német császárral (aki szintén a Keresztény Liga tagja volt)

- miután az új erdélyi vajda, Báthory András kilépett a Ligából, Mihai Şelimbărnél legyőzte őt és bevonult Gyulafehérvárra

- 1600 május – Moldva is behódolt

- rövid időre létrejött az egység

- 1600 Miroszló (Mirăslău) – a fellázadt magyar nemesek legyőzték őt

- 1601 Goroszló (Gurăslău) – Mihai (osztrák segítséggel) győzött, de ugyanebben az évben Torda mellett (Câmpia Turzii) Basta osztrák tábornok biztatására meggyilkolták őt.

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.