Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


BEVEZETÉS

TÖRTÉNELMI KORSZAKOK

 

a-tortenelmi-korszakok.jpg 

 

1. NÉPEK AZ ÓKORBAN

 

 

KELET NÉPEI

 

I. Mezopotámiai népek

01.jpg

Kr.e. a IV. évezredben Mezopotámiában (görögül folyóköz), a Tigris és az Eufrátesz folyók közötti területen alakultak ki az első civilizációk.

a. Sumer népek
- eredetük nem tisztázott

- Mezopotámia déli részén éltek a Kr.e. IV. évezred elejétől

- városállamok (egymástól független királyságok): Ur, Uruk, Nippur, Lagas, Umma

- a király volt a legfőbb politikai, vallási, katonai vezető

- fő foglalkozások: földművelés, állattenyészté

- a társadalomszervezet jellegzetes formája: templomgazdaság

mezopot.-templomgazd-felepetise.jpg

b. Szemita (Sémi) népek 

Akkádok

- Mezopotámia központi részén telepedtek le Kr.e. a III. évezredben

- városállamok: Akkád (a legfontosabb), Kis, Babilónia

Amoriták

- Kr.e. a II. évezredben szivárogtak be Mezopotámiába

- ők voltak az első államalkotók, Babilónia alapítói

- híres uralkodó: Hammurapi (szigorú törvények)

Asszírok

- Kr.e. a III. évezredtől Mezopotámia északi felében foglaltak el területet

- híres városállamok: Assur, Ninive

- harcos nép voltak, kizsákmányolták a környező népeket

- az Asszír Birodalom alapítói (I. Tiglat-Pileszár – Kr.e. XI. század)

Babiloniaiak és médek

- Újbabilónia királyával, II. Nabokonodozorral az élen Kr.e. 605-ben elsöpörték az Asszír Birodalmat

 

- az Újbabiloniai Birodalmat Kr.e 538-ban Kürosz perzsa király elfoglalta és saját birodalmához csatolta.

Hallgass korabeli zenét!


II. Egyiptomiak

 02.jpg

 - Hérodotosz szerint „Egyiptom a Nílus ajándéka”

- az élet itt a Nílus áradásának függvénye volt (Kr.e. a IV. évezredtől bonyolult csatornarendszert hoztak létre a termőföldek öntözésére)

- a Nílus mentén a folyó első vízesésétől a Földközi tengerbe való ömléséig húzódott az egyiptomi nép által lakott terület

- a lakosok pontos eredete ismeretlen (észak-afrikai törzsek + sémi-hámita népcsoportok = ős egyiptomi nép)

- Kr.e. a IV. évezredben a Nílus völgyében 2 királyság volt: Alsó- és Felső-Egyiptom, Menész fáraó egyesítette őket Kr.e 3200 körül

- a földművelés mellett gyümölcs- és szőlőtermesztéssel, állattenyésztéssel, kézművességgel és kereskedelemmel is foglalkoztak

- modern családszemlélet: próbaházasság, női egyenjogúság

 Hallgass korabeli zenét!

 

III. Zsidók

03.jpg

 - a Jordán folyó völgye az egyetlen termékeny terület = „tejjel-mézzel folyó Kánaán”

- a Biblia szerint a héber (zsidó) nép története Ábrahámmal, az első ősatyával kezdődött, aki családjával Mezopotámiában élt

- Isten megszólította őt, hogy vándoroljon Kánaánba

- Ábrahám + az ő fia, Izsák + unokája, Jákob alkották az első törzsszövetséget = ők voltak az ősatyák (patriarchák)

- Jákob 12 fia lett a 12 zsidó törzs megalapítója, akik a szegénység elől Egyiptomba menekültek

- Egyiptomban nagyon elszaporodtak → fiúgyermekek legyilkolása → az életben maradt Mózes, amikor felnőtt, elvezette a zsidókat az „ígéret földjére”

- Kr.e. a XI. században 2 állam jött létre:

          - északon Izráel

          - délen Júdea.

- 3 jelentős uralkodójuk volt (Kr.e. X-IX. század):

          - Saul, az északi törzsek egyesítője

- Dávid, az északi és déli területek egyesítője, egységes zsidó állam, Jeruzsálem központtal

          - Salamon, akinek az idején Izráel nagyhatalom lett.

 

Kattints ide és nézd meg a leckéhez kapcsolódó képgalériát is!

 

EURÓPA NÉPEI

 

Indoeurópai népek

- Kr.e. a II. évezredben Európát új, indoeurópai eredetű népek foglalták el, amelyek a Közép-Európa és Dél-Oroszország közötti térségből származtak

felt-indoeuropai-oshaza.jpg

- a „száz” szó ejtése szerint 2 csoportra oszthatók:

          - kentum (pl. italikusok, germánok, görögök)

          - szatem (pl. szláv, albán)

- ismerték a kereket, a bronzot és használták a lovat

- összekeveredtek az őslakos, földműves néppel → indoeuropaizálódás

- Spanyolország őslakosai (baszkok) és a finnugor népek kivételével Európa valamennyi népe indoeurópai nyelvet beszél

 

I. Görögök

- a Földközi-tenger térségében Kr.e. a II. évezredben 2 uralkodó kultúra létezett: a minószi (krétai) és az erre rátelepedő mükénéi kultúra

- jellemző: hatalmas paloták (pl. a krétai Knósszosz)

- Kr.e. 1200 körül a mükénéi kultúra hanyatlani kezdett, lehetséges okok:

          - földrengés

          - belső konfliktus

          - az indoeurópai eredetű görög törzsek beözönlése

- 3 fontosabb görög törzs volt:

                             - dórok (Peloponnészosz)

                             - iónok (Attika)

                             - akhájok (Kréta és Kis-Ázsia)

 05.-dorok-ionok-akhajok.jpg

 - ezt az időszakot „Görögország sötét korának” nevezzük

                             - a városok romokban hevertek

                             - az írást is „elfelejtették”

          - Homérosz Iliász és Odüsszeia című eposzai erről a korszakról szólnak

- Kr.e. a VIII. századtól elkezdődött a gyarmatosítás, okai:

                   - nem volt elég termőföld

                   - jobban tudtak kereskedni

                   - politikai ellenfeleik elűzték őket

                   - a Delphoi jósda utasítására cselekedtek

- a gyarmatosítók élén egy vezető haladt

- a telepesek magukkal vitték a metropolisz (anyaváros) politikai és vallási intézményeit, a klb. tisztségeket, a vallási kultuszokat és a szent tüzet

- több hét hajózás után letelepedtek egy idegen földön és létrehoztak a gyarmatot (kolóniát)

- az új gyarmat politikailag és gazdaságilag már nem függött a metropolisztól 

06.-gorog-es-foniciai-gyarmatositas.jpg

Hallgass ókori görög zenét!

 

II. Rómaiak

- ugyancsak Kr.e. a II. évezredben indoeurópai törzsek telepedtek meg Közép-Itáliában – a legjelentősebbek a latinok

- eredetileg pásztorkodással, földműveléssel foglalkoztak

- többistenhívők (politeisták) voltak

          - Róma alapítói (a legenda szerint Kr.e. 753-ban)

06.-roma---a-kezdetek.jpg

 - Kr.e. a VIII. században megjelentek ugyanitt az etruszkok

- eredetüket homály fedi, de tudjuk, hogy nem indoeurópai népről van szó

          - fejlett civilizációt hoztak létre

- Kr.e. a III. században a rómaiak teljesen leigázták őket

 

III. Trákok

- az Északi-Kárpátok, a Fekete-tenger és az Égei-tenger által határolt területen telepedtek meg (Kr.e. a II. évezredben)

- a trákok északi ágához tartoztak a géta-dákok; a görög forrásokban gétáknak, a római forrásokban dákoknak nevezték őket, de ugyanarról a népről van szó, mivel ugyanazt a nyelvet beszélték. 

 

Kattints ide és nézd meg a leckéhez kapcsolódó képgalériát is!

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.