Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2010.04.30

Augusztus

Augusztus 1.

1914Németország hadat üzen Oroszországnak.

1944 – Kirobban a Varsói felkelés, amelynek célja a náci elnyomás megtörése.

2008 – Grúz katonai támadás éri Dél-Oszétiát, amelynek három halálos áldozata és hét sebesültje lett.

 

Augusztus 2.

Kr.e. – A makedónellenes szövetség (Thébai, Phokisz, Korinthosz, Akhaia, Athén) Khaironeia mellett döntő vereséget szenved.

1870Franciaország megtámadja Poroszországot.

1914Német csapatok jelennek meg Luxemburgban, válaszul Franciaország mozgósítja haderejét.

1934Hindenburg német elnök halála után Adolf Hitler megszerzi az elnöki és a kancellári hatalmat is (vezér és nemzeti kancellár lesz).

1940 – A Vörös Hadsereg elfoglalja Besszarábiát, létrejön a Moldáv SZSZK.

1945 – Véget ér a potsdami konferencia, többek közt megállapodás születik a mai lengyel-német határról (Odera-Neisse határvonal) és Berlin négy megszállási övezetre osztásáról.

1990Irak lerohanja Kuvaitot, megkezdődik az első öbölháború.

 

Augusztus 3.

1492Kolumbusz Kristóf elindul Huelvából, hogy nyugat felől jusson el Indiába. Október 12-én kiköt a Bahama-szigeteken, „felfedezi Amerikát”.

1708II. Rákóczi Ferenc seregei vereséget szenvednek az osztrák császári haderőtől Trencsén mellett.

1914Németország hadat üzen Franciaországnak.

1914Törökország elzárja a Dardanellákat.

1990Göncz Árpádot az országgyűlés a Magyar Köztársaság elnökévé választja.

 

Augusztus 4.

1914I. világháború: A német haderő lerohanja Belgiumot, hogy megindíthassa támadását Franciaország ellen. Válaszul Nagy-Britannia hadat üzen Németországnak.

1944 – A Gestapo felfedezi azt az amszterdami búvóhelyet, ahol Anna Frank és családja rejtőzik.

2000 – Beiktatják hivatalába Mádl Ferenc köztársasági elnököt.

 

Augusztus 5.

1914 – Az Osztrák–Magyar Monarchia hadat üzen Oroszországnak.

1916I. világháború: A hatodik isonzói csata kezdete. Az olasz hadsereg sikeres támadása áttöri a frontot, az osztrák–magyar haderő visszavonul, feladják Görz (Gorizia) várost is.

1950Stuttgartban kihirdetik a "Hazájukból elűzött németek Chartáját" (Charta der deutschen Heimatvertriebenen), amelyben a deportáltak egyoldalúan lemondanak a bosszúról és elégtételről, de követelik, hogy szülőföldjükön lakhassanak.

1960Burkina Faso, a korábbi Felső-Volta függetlenné válik Franciaországtól.

 

Augusztus 6.

1566 – Az I. Szulejmán szultán vezette török haderő megkezdi Szigetvár ostromát.

1806Bonaparte Napóleon követelésére I. Ferenc osztrák császár lemond német-római császári címéről (e minőségében II. Ferenc nevet viselte). Ezzel formailag is megszűnik a Német-Római Birodalom.

1825Bolívia elszakad Perutól, és kikiáltja függetlenségét.

1945 – Az amerikaiak atombombát dobnak Hirosimára.

 

Augusztus 7.

1945II. világháború: Útban hazafelé a Potsdami konferenciáról, Harry Truman amerikai elnök az Atlanti-óceán közepén, a USS Augusta (CA-31) nehézcirkáló fedélzetéről bejelenti Hiroshima atombombával történő bombázását.

2008 – Kitör a grúz–orosz háború.

 

Augusztus 8.

936Aachenben német királlyá koronázzák I. Ottót.

955 - Augsburgnál a kalandozó magyarok vereséget szenvednek I. Ottó német-római császár seregétől.

1908Wilbur Wright először repüli át a Le Mans Csatornát. Ez volt a Wright fivérek első nyilvános szereplése.

1918 – A nyugati fronton megindul az Antant utolsó – őszig elhúzódó – támadása, mely eldöntötte az I. világháború kimenetelét.

1940 – Az angliai csata kezdete.

2001 – Útjára indul az amerikai Genesis űrszonda.

 

Augusztus 9.

1173 – Megkezdik a pisai harangtorony építését. A torony lassú megdőlése már az építés során elkezdődik. Mai ferde helyzete évszázadok alatt fokozatosan alakul ki.

1803Robert Fulton gőzhajójának első útja a párizsi Szajnán.

1849Bem tábornok csapatai vereséget szenvednek Haynautól a temesvári csatában.

1945 – Az Egyesült Államok hadserege atombombát dob Nagaszakira

1945 – A Szovjetunió hadat üzen a Japán Birodalomnak és megkezdi Mandzsúria megszállását.

1957 – Vízre bocsátják a szovjet haditengerészet első atomhajtóműves tengeralattjáróját.

1965Szingapúr elnyeri függetlenségét.

1974Richard Nixon amerikai elnök lemond a Watergate-botrányban való érintettsége miatt. Hivatalát Gerald Ford alelnök veszi át.

 

Augusztus 10.

1664 – Megkötik a vasvári békét.

1792 – Elfogják a külföldre menekülni szándékozó XVI. Lajos királyt, Franciaországban megszűnik a királyság.

1804II. Ferenc, e néven német-római császár, I. Ferenc néven felveszi az "Ausztria örökletes császára" címet is, (e néven magyar király is). A Habsburg Birodalomra ettől kezdve használják hivatalosan is az Ausztria, vagy Osztrák Császárság elnevezést.

1920VI. Mehmed szultán képviselői, az Oszmán Birodalom nevében aláírják a sèvres-i békeszerződést. Az ország feldarabolása ellen Musztafa Kemál pasa fegyveres felkelést szervez.

1945Japán kapitulál a második világháborúban.

 

Augusztus 11.

Kr. e. 3114 – A maja időszámítás kezdete.

Kr. e. 480 – A Xerxész vezette perzsák legyőzik a Leonidász vezette spártaiakat a thermopülai csatában.

1849 – Lemond Kossuth Lajos, Magyarország kormányzója, és átadja a teljhatalmat Görgey Artúrnak.

1977 – Az Egyesült Államok és Panama megállapodik abban, hogy 2000-ben Panama átveszi a Panama-csatornát.

2000 – Hazahozzák Oroszországból az utolsó magyar hadifoglyot, Toma Andrást.

 

Augusztus 12.

1099 – Az aszkalóni csatában Bouillon Gottfried vereséget mér Al-Afdal vezír Jeruzsálem visszafoglalására indított seregére, ezzel véget ér az első keresztes háború.

1833 – 350 telepes a Chicago folyó partján, Chicago néven saját települést alapít.

1870 – A Poroszországtól elszenvedett vereségek hatására III. Napóleon francia császár lemond a hadsereg főparancsnokságáról.

1908 – Elkészül az első Ford T-modell.

1912Kínában megalakul a Nemzeti Párt (Kuomintang).

1952A meggyilkolt költők éjszakája Moszkvában

1953 – A Szovjetunió felrobbantja az első hidrogénbombáját Szibériában.

 

Augusztus 13.

1521Spanyol konkvisztádorok Cortés vezetésével elfoglalják Tenochtitlant, a mai Mexikóvárost.

1645 – Megkötik a brömsebroi békét.

1849 – A világosi fegyverletétel: 1849. augusztus 13-án a teljhatalommal felruházott Görgey Artúr a törzskarával a Bohus-kastélyban írta alá a feltétel nélküli megadásról szóló egyezményt Rüdiger vezérkari főnökével és Frolovval. Magára a fegyverletételre a szőllősi mezőn került sor.

1961 – A keletnémet állampolgárok egyre fokozódó mérvű elvándorlása miatt, Berlinben az NDK hatóságai nagy létszámú csapatokkal lezárják a város nyugati (francia, brit és amerikai) szektorainak az NDK-val érintkező, korábban nyitott határvonalát, bel- és külterületen egyaránt. A zárás vonala mentén előbb drótakadályokból, később egyre összetettebb műszaki megoldásokból, az NDK területén épül ki a Vasfüggöny legismertebb objektuma, a várost 28 éven át kettévágó Berlini Fal, hivatalos NDK-nevén az "Antifasiszta Védősánc" ("Antifaschistisches Schutzwall").

 

Augusztus 14.

1385 – A krewói uniós szerződés Lengyelország és Litvánia között. II. (Jagelló) Ulászló a lengyel trónra lépve megalapítja a Jagelló-dinasztiát.

1920Csehszlovákia és a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság (a későbbi Jugoszlávia) magyarellenes szövetségre lépnek, ez lesz a Kisantant első szerződése.

1947Pakisztán elszakad a Brit Birodalomtól és kikiáltja függetlenségét.

1952Rákosi Mátyás lesz Magyarország miniszterelnöke.

1980Lech Wałęsa vezetésével sztrájk kezdődik a gdański Ursus hajógyárban.

 

Augusztus 15.

1914 – Megnyitják a Csendes-óceánt és az Atlanti-óceánt összekötő Panama-csatornát.

1947India elszakad a Brit Birodalomtól és kikiáltja függetlenségét.

1998 – A májusi népszavazáson Észak-Írországban elfogadott megállapodást ellenző, a katolikus Ír Köztársasági Hadseregből (IRA) kivált Valódi IRA 29 áldozatot követelő bombamerényletet hajt végre Omagh városában.

 

Augusztus 16.

1328Mantovában népfelkelés dönti meg a Bonacolsi-ház uralmát, és a Gonzaga-házat segíti hatalomra.

1570I. Miksa magyar király és János Zsigmond választott magyar király, erdélyi fejedelem megkötik a speyeri szerződést, amelyben János Zsigmond lemond magyar királyi címéről, de Miksa elismeri őt erdélyi fejedelemként.

1849 – Az olmützi császári haditörvényszék halálra ítéli Gróf Batthyány Lajost, Magyarország első felelős miniszterelnökét.

1960Ciprus elszakad Nagy-Britanniától, és kikiáltja függetlenségét.

 

Augusztus 17.

1487Mátyás király elfoglalja Bécsújhelyet (Wiener Neustadt).

1892Franciaorosz katonai egyezmény, mely később meghatározza az I. világháború szövetségi rendszereit.

 

Augusztus 18.

1305Vencel magyar, cseh és lengyel király békét köt Albert német királlyal. A béke feltételei között szerepel, hogy Vencel lemond magyar királyi címéről és a Szent Koronát átadja Károly Róbertnek.

1780Magyar és cseh királyként is trónra lép II. József, a "kalapos király" 1765 óta német-római császár (* 1741 – † 1790).

 

Augusztus 19.

1839 – A francia kormány közkinccsé teszi a fényképezést, mint képalkotó találmányt.

1919Afganisztán elszakad Nagy-Britanniától, és függetlenné válik.

1944 – Felkelés tör ki a német megszállók ellen Párizsbanaugusztus 25).

1989 – Megkezdődik Sopronnál a Páneurópai Piknik. A megnyitott határszakaszon tízezernyi NDK-állampolgár menekül át nyugatra, Ausztriába.

1991 – Puccs a Szovjetunióban: Mihail Gorbacsov elnök leváltása.

 

Augusztus 20.

1083I. László király szentté avattatja I. István királyt és Gellért püspököt, ez alkalomból kiengedi börtönéből Salamont, aki IV. Henrik német-római császárhoz megy Regensburgba.

 

Augusztus 21.

1959Eisenhower amerikai elnök rendelete értelmében Hawaii az USA 50. tagállamává válik.

 

Augusztus 22.

1485 – A Lancaster párt győzelmével véget ér Angliában a Rózsák Háborúja.

1785II. József király rendelete megszünteti az örökös jobbágyság intézményét.

1864 – A Nemzetközi Vöröskereszt megalapítása.

 

Augusztus 23.

410Alarik király vizigótjai megszállják Róma városát.

1572Szent Bertalan éjszakája Párizsban: Augusztus 23-áról 24-ére virradó éjszakán Medici Katalin anyakirályné utasítására legyilkolják a Párizsban tartózkodó hugenották nagy részét.

1849Szemere Bertalan miniszterelnök többedmagával Orsovánál elássa a magyar koronát és a koronázási ékszereket rejtő ládát. Az osztrák császári hatóságok 1853. szeptember 8-án megtalálják, és Bécsbe, majd Budára szállítják e kincseket.

1939 – A Molotov–Ribbentrop-paktum aláírása Moszkvában.

1990Örményország és Türkmenisztán kiválnak a Szovjetunióból, és önálló, független államokká válnak.

 

Augusztus 24.

79 – A Vezúv kitörése elpusztítja Pompeii városát.

1842József nádor elhelyezi a pest-budai Széchenyi lánchíd alapkövét.

1991Ukrajna elszakad a Szovjetuniótól, és kikiáltja függetlenségét.

 

Augusztus 26.

1789 – Az emberi és polgári jogok nyilatkozatának megjelenése.

1944Charles de Gaulle tábornok bevonul a felszabadított Párizsba.

1944 – A Kárpátokban a Székelyföld felé nyomuló szovjet hadsereg az Úz völgyében eléri és átlépi Magyarország 1941-es határát.

 

Augusztus 27.

1855Franciaország (III. Napóleon), Anglia (Palmerston miniszterelnök) és a Török Birodalom szövetsége győzelmet arat Oroszország felett Szevasztopolnál. Ebben a csatában Tolsztoj is részt vett.

1916Románia csatlakozik az Antanthoz, hadat üzen Magyarországnak, a román haderő megkezdi Erdély elfoglalását.

1928Párizsban 15 ország képviselői aláírják a Briand-Kellogg paktumot a háború nemzetközi jogi elítéléséről.

 

Augusztus 29.

1521 – Az I. Szulejmán (Szoliman) szultán által vezetett török haderő elfoglalja Nándorfehérvárt.

1526"A mohácsi vész": Az I. Szulejmán (Szoliman) szultán vezette török haderő a mohácsi csatában szétveri a magyar fősereget, II. Lajos király is elesik.

1533Pizarro spanyol konkvisztádor megöleti az utolsó inka uralkodót, Atahualpát és elfoglalja a Birodalom fővárosát, Cuzcót.

1756II. Frigyes porosz király csapatai bevonulnak az Ausztriával szövetséges Szászországba, ezzel elkezdődik a hétéves háború.

1831Michael Faraday angol fizikus felfedezi a mágneses tér elektromos hatását, az elektromágneses indukciót.

 

Augusztus 30.

1721Nystadi béke: Svédország jelentős területeket enged át az Orosz Birodalomnak.

1922Törökországban a Musztafa Kemál pasa által vezetett felkelő hadsereg Kütahya közelében döntő győzelmet arat a görög intervenciós haderő fölött. Fogságba esik a görög parancsnokló tábornok is. Megkezdődik Anatólia felszabadítása.

1932 – A Németországi választásokon az NSDAP megszerzi a szavazatok 37%-át, ezzel a legerősebb parlamenti frakcióvá válik. Hermann Göring SA-Obergruppenführer átveszi a Birodalmi Gyűlés (Reichstag) elnöki tisztét.

1940 – A második bécsi döntés elfogadása, melynek alapján szeptember 5-étől magyar csapatok megkezdik a visszacsatolt Észak-Erdély megszállását.

1941 – A Wehrmacht körülzárja Leningrádot, ezzel megkezdődik a város 900 napos blokádja.

1963„Forródrót” létesül Moszkva és Washington között, a félreértésből adódó atomháború veszélyének csökkentésére.

 

Augusztus 31.

1980 – A lengyel kormány és a sztrájkoló munkások Gdańskban megállapodást írnak alá, amely eredményeképpen létrejön a Szolidaritás Független Önkormányzó Szakszervezet.

1994 – Elhagyja Németországot az utolsó ex-szovjet katonai csapat, mely az NDK területén állomásozott.

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.