Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2010.05.01

Január

Január 1.

Kr.e. 45 – A Julián-naptár (Julius Caesarról kapta nevét, aki elrendelte a naptárreformot) bevezetése.

1622 – a Gergely-naptárban január 1-ét jelölik ki az év kezdetének (eltérően az angliai március 25-től).

1700 – Bevezetik a Julián-naptárt Oroszországban.

1801 – Megalakul az Egyesült Királyság, Nagy-Britannia és Írország egyesülésével.

1806 – I. Napóleon kezdeményezésére Franciaországban visszatérnek  Gergely-naptárhoz (a forradalmi naptár helyett).

1880 – Megkezdődik a Panama-csatorna építése.

1912 – Megalakul a Kínai Köztársaság.

1958 – Kihirdetik az Európai Gazdasági Közösség (az Európai Unió elődje) megalakulását.

1959 – Győz a kubai forradalom. Fidel Castro csapatai élén bevonul Havannába.

1993Csehszlovákia felbomlik, létrejön Csehország és Szlovákia.

2000 – A koronázási jelvényeket; a Szent Koronát, az országalmát, a jogart és a kardot átszállítják a Nemzeti Múzeumból a Parlament épületébe.

2007Románia és Bulgária új tagja az Európai Uniónak.

 

Január 2.

1492Reconquista: Granada, az utolsó spanyolországi mór erődítmény megadja magát.

1972 – A Mariner–9 amerikai űrszonda megkezdi a Mars feltérképezését.

 

Január 3.

1521X. Leó pápa kiátkozza Luther Mártont.

1959Alaszka az Amerikai Egyesült Államok 49. tagállama lesz.

 

Január 4.

1847Samuel Colt eladja első revolverét az Egyesült Államok kormányának.

1865 – A New York-i tőzsde megnyitja első állandó székhelyét.

1884Londonban megalakul a Fabiánus Társaság.

1948Mianmar (Burma) elnyeri függetlenségét.

1959 – A Luna–1, az első ember alkotta tárgy elhagyja a Föld gravitációs mezejét és eléri a Holdat

1960 – Az EFTA megalapítása.

 

Január 5.

1849Windisch-Grätz császári csapatai elfoglalják Budapestet.

 

Január 6.

1323Károly Róbert magyar király elrendeli az új, stabil pénz (a dénár) verését.

1540VIII. Henrik angol király feleségül veszi 4. feleségét, Cleves-i Annát.

1838Samuel Morse nyilvánosan bemutatja találmányát, a távírót.

1978 – A Szent Korona ezen a napon tért vissza Magyarországra az Amerikai Egyesült Államokból, ahová a II. világháború után vitték.

2001George W. Bush győz az elnökválasztáson, ő lesz az Amerikai Egyesült Államok 43. elnöke.

 

Január 7.

1764Madéfalvi veszedelem: Erdélyben a Siskowicz altábornagy vezette császári katonaság megrohanja a Madéfalván egybegyűlt, szabadságjogaikért küzdő, az erőszakos császári besorozások ellen tiltakozó csíki székelyeket. A vérfürdőben kétszáz székelyt megölnek, további 200 gyermeket, asszonyt és öreget a dermesztő fagyban hajszoltak a halálba. Ezután menekültek az életben maradottak Bukovinába.

1785 – A francia Blanchard és az amerikai Jeffries átkel Doverből (Anglia) Calais-be (Franciaország) egy gáz hajtotta hőlégballonon, elsőként szelve át a La Manche csatornát a levegőben.

1789 – Az első választás az Egyesült Államokban.

1927 – Az első nemzetközi telefonhívás – New York és London között.

1953Harry Truman, az Egyesült Államok elnöke bejelenti, hogy országa kifejlesztette a hidrogénbombát.

1959 – Az Egyesült Államok elismeri Fidel Castro kubai kormányzatát.

1979Vietnam lerohanja Kambodzsát, véget vetve a vörös khmerek rémuralmának.

1990 – A pisai ferde tornyot biztonsági okokból lezárják a látogatók elől.

 

Január 8.

1198III. Ince pápa, a középkor egyik legnagyobb egyházfőjének megválasztása.

1297Monaco függetlenségének kikiáltása.

1849 – A nagyenyedi népirtás kezdete.

1918Woodrow Wilson amerikai elnök 14 pontos békeszerződés-tervezetet terjeszt a szenátus elé. Később ez lesz az I. világháborút lezáró békeszerződések alapja.

1961 – A franciák Algéria függetlensége mellett döntenek.

 

Január 9.

1620 – A pozsonyi országgyűlés felajánlja Bethlen Gábornak a királyi címet, de ő csak a Magyarország fejedelme titulust fogadta el.

 

Január 10.

1863 – Átadják a világ első földalatti vasútját Londonban.

1946Londonban megnyílik az ENSZ első közgyűlése.

 

Január 11.

1919Károlyi Mihályt ideiglenes köztársasági elnökké nevezik ki.

1919Erdélyt Romániához csatolják.

1920 – A Versailles-i békeszerződés határozatának megfelelően megkezdi működését a Népszövetség.

 

Január 12.

1782II. József német-római császár, magyar és cseh király kiadja szekularizációs rendeletét, amelyben feloszlatja azokat a szerzetesrendeket, amelyek nem végeznek iskolai oktatást vagy betegápolást.

1943 - az Urivnál indított szovjet támadás következtében súlyos veszteséget, gyakorlatilag megsemmisülést szenved a 2. Magyar Hadsereg.

1954John Foster Dulles amerikai külügyminiszter bejelenti a tömeges megtorlás doktrínáját (bármely szovjet agresszióra atomcsapás a válasz).

 

Január 13.

1568János Zsigmond Erdély első fejedelme jelenlétében, Dávid Ferenc szuperintendens közreműködésével, a Tordán tartott országgyűlés alkalmával, Erdély-ben, a világon először törvénybe iktatják a vallásszabadság fogalmát. Ugyanakkor ezzel a dátummal jelölik az Unitárius Egyház fennállásának kezdetét is.

 

Január 14.

1688 – Az osztrák császári haderő elfoglalja Munkács várát, melyet Zrínyi Ilona védett hősiesen.

 

Január 15.

1759 – Megnyitja kapuit a nagyközönség számára a British Museum.

2001 – Elindul a Wikipédia angol változata.

 

Január 16.

Kr. e. 27Octavianusnak a Római Szenátus az Augustus Caesar címet adományozza.

1493Kolumbusz visszatér első útjáról abban a hiszemben, hogy felfedezte az Indiába vezető utat.

1547IV. (Rettegett) Iván lesz Oroszország első cárja.

1556V. Károly lemond a német-római császári címről, így a Habsburg-ház két házra szakad.

1920 - Szesztilalom bevezetése az USA-ban.

1969Jan Palach, a prágai Károly Egyetem 20 éves diákja a prágai Vencel téren felgyújtja magát a Prágai tavasz Szovjetunió általi eltiprása elleni tiltakozásul.

 

Január 17.

395 – A Római Birodalom kettészakad keleti- és nyugati birodalmakra.

1377 – A pápa visszahelyezi székhelyét Avignonból Rómába.

1773James Cook kapitány Resolution és Adventure nevű hajói, az Antarktisz felé közeledve, első európai hajókként áthaladnak a Déli-sarkkörön.

1945 – A szovjet Vörös Hadsereg elfoglalja Varsót.

1991 – Megindul a „Sivatagi Vihar hadművelet” (Operation Desert Storm) a Kuwaitot megszállva tartó Irak ellen. Válaszul Szaddam Husszein Scud rakétákkal támadja az Egyesült Államokkal együttműködő Szaúd-Arábiát és Izraelt.

 

Január 18.

1529 – Elkészül Luther Márton Kis kátéja, az evangélikus egyház egyik legfontosabb hitvallási irata.

1535Francisco Pizarro megalapítja Lima városát.

1849Nagyenyedet éjszaka 9000 román és szász felkelő támadja meg. A város magyar lakosságát lemészárolják.

1871I. Vilmos porosz király felveszi a német császári címet. Kikiáltják a második Német Császárságot.

1919 – Ünnepélyesen megnyitják az I. világháborút lezáró békekonferenciát Párizsban.

1945 – A szovjet Vörös Hadsereg felszabadítja a pesti gettót.

 

Január 19.

379Nagy Theodosius római császár megkoronázása.

1696Országgyűlés Marosvásárhelyen.

1919 Károlyi Mihály az első Magyar Köztársaság (nem ideiglenes) elnöke.

1969 – A prágai nemzeti múzeum előtt felgyújtja magát Jan Palach, egy cseh diák a szovjet megszállás elleni tiltakozásául.

1987Szergej Szokolov szovjet honvédelmi miniszter kijelenti, miszerint a Szovjetunió kész kizárólag hagyományos fegyverzetre támaszkodva átszervezi hadseregét, ha a többi nukleáris hatalom is ezt teszi.

 

Január 20.

1945Moszkvában aláírják a fegyverszüneti megállapodást a szövetséges hatalmak és a magyar Ideiglenes Nemzeti Kormány között.

1961 – Beiktatják John Fitzgerald Kennedy-t az az U.S.A (35.) elnökének.

1969 - Bauer Sándor 17 éves diák a Nemzeti Múzeum kertjében felgyújtja magát, hogy így tiltakozzon a fenálló kommunista rendszer ellen.

1986Franciaország és Nagy-Britannia megállapodást köt a La Manche-csatorna alatti alagút megépítéséről.

 

Január 21.

1531I. Ferdinánd király és Szapolyai János király képviselői három hónapra szóló fegyverszünetet kötnek Visegrádon. Ez az ország három részre szakadásának első közjogi elismerése.

1849Bem tábornok megpróbálja elfoglalni Nagyszebent, de súlyos vereséget szenved Puchner csapataitól.

 

Január 22.

1755 Moszkvában M. V. Lomonoszov kezdeményezésére megalapítják Oroszország első és legnagyobb egyetemét.

1823Kölcsey Ferenc megírja a Himnuszt.

1840Új-Zéland szigetén, Port Nicholson közelében partra szállnak az első brit telepesek.

1905Szentpéterváron megkezdődik az orosz polgári forradalom. Több mint 140 000 munkás a Téli Palota elé vonul, a cárnak szánt petícióval. A katonák sortüze több ezer résztvevőt megöl vagy megsebesít.

1944 – Szövetséges partraszállás az olaszországi Anzio mellett.

 

Január 23.

1895Carsten Egeberg Borchgrevink norvég természettudós, sarkkutató elsőként lép az Antarktisz-i kontinens földjére.

1950 – Az Izraeli parlament Jeruzsálemet Izrael Állam fővárosává teszi.

1960Jacques Piccard francia tudós, mélytengeri búvárhajóval, 12 000 méter mélyre ereszkedik, a Csendes-óceáni Mariana-árokban, a világ legmélyebb pontján.

 

Január 24.

1458Hunyadi Mátyást Budán I. Mátyás néven magyar királlyá választják.

 

Január 25.

1949 – Megalakul a KGST.

 

Január 26.

1564 – Kihirdetik a Tridenti zsinat eredményét

1699 – Megkötik a karlócai békét, amely Thököly Imrét száműzetésbe kényszeríti.

1788Arthur Philipp angol kapitány 1 030 bevándorlóval (ebből 736 fegyenc) megérkezik Ausztráliába és Sydneyben megalapítja az első európai gyarmatot, melynek kormányzója lesz.

1934 – Aláírják a 10 évre szóló német–lengyel megnemtámadási egyezményt.

1952 – Pénzügyi reformok Romániában.

 

Január 27.

1924 – Jugoszláv–olasz barátsági és együttműködési szerződés aláírása Rómában (Adria-paktum vagy Római-paktum).

1944 – A szovjet Vörös Hadsereg áttöri Leningrád több mint 2 éve tartó német blokádját.

1945 – A szovjet Vörös Hadsereg felszabadítja a birkenaui és auschwitzi koncentrációs táborokat.

1967 – Több mint 60 ország képviselője aláírja az Atomcsend-Egyezményt

1973Párizsban az Egyesült Államok és Vietnam képviselői aláírják a békeszerződést, ezzel véget ér a Vietnami háború.

 

Január 28.

1077Canossa-járás: IV. Henrik német király kénytelen megalázkodni a pápa előtt, hogy az egyházi átok alól feloldozást nyerjen. Darócruhában vezekel három napon át Canossa várában, ahol VII. Gergely pápa tartózkodott.

1790II. József német-római császár, magyar és cseh király visszavonja Magyarországot érintő összes rendeletét, a türelmi, a jobbágyrendelet és az alsópapság fizetését biztosító rendelet kivételével.

1808Brazília megnyitja kikötőit a kontinentális zárlat alatt álló angol hajók számára.

1830 – Megjelenik a Hitel, Széchenyi István műve, amely a magyar reformmozgalom programjává válik.

1871Párizs kapitulál az ostromló porosz hadsereg előtt. Adolphe Thiers miniszterelnök fegyverszünetet köt a poroszokkal.

1986 – A Challenger űrrepülőgép 1 perc 13 másodperccel a fellövése után felrobban.

 

Január 29.

1886Karl Benz szabadalmaztatja „gázmotor hajtású járművét”, minden autók ősét.

 

Január 30.

1648Hollandia Spanyolországtól való függetlenségének elismerése.

1933Hindenburg köztársasági elnök Adolf Hitlert nevezi ki Németország kancellárjává.

1945 – A Kelet-Poroszországi menekülteket szállító Wilhelm Gustloff német személyhajót a Balti-tengeren torpedóval elsüllyeszti az S-13 szovjet tengeralattjáró. A 9300 halálos áldozat nagy része gyermek, nő és sebesült katona. Ez a tengerhajózás történetének mindmáig legsúlyosabb katasztrófája.

2005 – Szabad parlamenti választások az amerikai és brit hadseregek által megszállva tartott Irakban.

 

Január 31.

1606Londonban kivégzik Guy Fawkest, aki I. Jakab angol király ellen szervezett összeesküvést („The Gunpowder Plot”).

1968 – A Vietkong csapatai megtámadják Saigonban az Egyesült Államok nagykövetségét.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.