Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2010.04.30

Július

Július 1.

1867Kanada (Új Skócia, Új Brunswick, Ontario és Quebec tartományok) függetlenné vált az Egyesült Királyságtól.

1962 – Népszavazás Algéria függetlenségéről és szuverenitásáról.

1968 – Aláírásra megnyitják az Atomsorompó-egyezményt, az első aláíró Finnország.

1977 – Megszűnik a vámhatár az EGK és az EFTA országok között.

1990 – Az NDK és az NSZK vám- és valutaunióra lép.

1991 – ténylegesen is megszűnik a Varsói Szerződés

1997Hongkongot visszakapja Kína

2004Horst Köhler lesz Németország köztársasági elnöke (elődje Johannes Rau).

 

Július 2.

1900 – A Ferdinand von Zeppelin által tervezett LZ-1 jelzésű léghajó elindul első próbaútjára.

1953Nagy Imre váltja fel Rákosi Mátyást a Minisztertanács élén.

 

Július 3.

1775George Washington az amerikai szárazföldi haderő főparancsnoka lesz.

1825I. Ferenc magyar király 13 évnyi szünet után, Bergamóban kelt királyi levelével szeptember 11-ére összehívja a magyar országgyűlést Pozsonyba. Ez lesz az első reform-országgyűlés.

1866 - Königgrätznél győzelmet aratnak a poroszok az osztrákok felett.

1962Franciaország elismeri Algéria függetlenségét.

1970India és Pakisztán békeszerződést írnak alá.

1974 – Szovjet–amerikai atomküszöb-szerződés a föld alatti atomrobbantások korlátozására.

 

Július 4.

907- A pozsonyi csatában az Árpád fejedelem vezette magyar sereg megsemmisítette a Keleti Frank Királyság hadait. Történészek a honfoglalás végének tekintik az eseményt. Napjainkban Árpád-napként tartják számon e napot.

1187Hattín mellett a keresztes seregek katasztrofális vereséget szenvednek Szaladin szultán csapataitól.

1456 – Megkezdődik Nándorfehérvár ostroma.

1776Benjamin Franklin aláírásával kiadják a Függetlenségi Nyilatkozatot. Megszületik az Amerikai Egyesült Államok.

 

Július 5.

1792II. Ferencet (I. Ferenc néven magyar király) megválasztják a Német-római Birodalom császárának. Ez az utolsó császárválasztás a Birodalomban.

1830 – Rövid ostrom után a francia csapatok elfoglalják Algéria fővárosát, Algírt. (Franciaország megkezdi Algéria gyarmatosítását.)

1848Pesten kezdetét veszi az első magyar népképviseleti országgyűlés

1865Londonban megalakítják az Üdvhadsereget (Salvation Army).

1914II. Vilmos német császár hűségnyilatkozatot tesz a Monarchia mellett, megerősítve az I. világháború kitörését jelentő későbbi hadüzenetet.

 

Július 6.

1437 – A dési csatában legyőzött nemesek és Budai Nagy Antal győzelmes felkelői megkötik az első kolozsmonostori egyezséget, amely eltörli a kilencedet, és a felkelőknek közkegyelmet ígér.

1439Giuliano Cesarini bíboros és Besszárion nikaiai érsek latin és görög nyelven kihirdette az uniót a keleti és a nyugati egyház között.

1704II. Rákóczi Ferencet erdélyi fejedelemé választják.

1885Louis Pasteur első sikeres oltása veszettség ellen, egy kutyaharapott kisfiún.

1938Roosevelt amerikai elnök kezdeményezésére a franciaországi Evianban konferencia kezdődik, hogy a szabad országok hány fenyegetett német és osztrák zsidót hajlandók befogadni.

 

Július 7.

1521 – Az I. Szulejmán szultán vezette török haderő elfoglalja Szabács várát. A Logodi Simon és Torma András vezette 500 főnyi őrség az utolsó emberig harcolva elesik.

1683 – A Petronelli csata a törökök és a Savoyai Jenő vezette osztrák császári hadak között.

1941 – A jugoszláv hegyekben kezdetét veszi a Tito vezette partizánfelkelés.

1951 – Az első színes televízióadás az Egyesült Államokban.

1969Kanadában a francia nyelvet az angollal egyenjogúnak ismerik el.

1977 – Az Egyesült Államokban kipróbálják a megnövelt sugárzású atomfegyvert, a neutronbombát.

2005 – Több bomba robban Londonban tömegközlekedési járműveken. A több mint félszáz halottat követelő terrorcselekményért az al-Káida vállalja a felelősséget.

2007 – A Live Earth keretében öt kontinensen, kilenc városban lépnek fel együttesek, énekesek, hogy a globális felmelegedési válságra felhívják az emberek figyelmét.

2007 – Nyilvánosságra hozzák a világ hét új csodáját: Colosseum, Kínai nagy fal, Machu Picchu, A Megváltó Krisztus szobra, Tádzs Mahal, Chichén Itzá és Petra.

 

Július 8.

1815XVIII. Lajos francia király második visszatérése a párizsi Tuileriákba (a Második Restauráció).

1850Haynau táborszernagyot a bécsi udvar visszahívja magyarországi főhadparancsnoki és teljhatalmú császári biztosi tisztéből. A Habsburg-közigazgatási rendszer Bach belügyminiszter irányítása alá kerül.

 

Július 9.

518 – Trónra lép I. Justinus bizánci császár († 527).

1357 – A prágai Károly-híd alapkőletétele.

1816 – Kikiáltják Argentína függetlenségét.

2002 – Megalakul az Afrikai Unió Addisz-Abebában.

 

Július 10.

1290IV. (Kun) László magyar királyt meggyilkolják.

1521Piri Mehmed nagyvezér hozzákezd Nándorfehérvár külső falainak lövéséhez.

1541I. Szulejmán szultán előhada Buda alá ér.

1778XVI. Lajos francia király hadat üzen Angliának, támogatva a függetlenségükért küzdő amerikai angol gyarmatokat.

1940Mussolini, Olaszország vezére hadat üzen Nagy-Britanniának és (a németek által már levert) Franciaországnak.

1941 – Az Egyesült Államok kiutasítja a német konzulátus tagjait.

 

Július 11.

1936 – Német–osztrák egyezmény, melynek nyilvános részében az osztrák kormány kötelezettséget vállal, hogy „Ausztria német államnak vallja magát”. (A megállapodás bizalmas részében kijelenti, miszerint kész külpolitikáját „a német kormány külpolitikája békés törekvéseinek figyelembevételével alakítani”.)

1987 – A becslések alapján ekkor születik meg a Föld ötmilliárdodik lakója.

 

Július 12.

1260IV. Béla magyar király és István herceg csapatai vereséget szenvednek II. Ottokár cseh király hadaitól a Kroissenbrunni csatában.

1490II. Ulászlót Székesfehérvárott magyar királyá koronázzák.

1543VIII. Henrik angol király feleségül veszi hatodik, egyben utolsó feleségét, Catherine Parr-t.

1942 – A Luftwaffe először bombázza Moszkvát.

 

Július 13.

1793 – Saját fürdőszobájában leszúrják Jean Paul Marat francia forradalmárt (gyilkosa Charlotte Corday).

1849 – Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc során Haynau táborszernagy osztrák császári hadereje bevonul a Görgey Artúr által kiürített Budára. Ugyanezen a napon Pest városát orosz cári csapatok szállják meg.

1982Irán támadást indít Irak ellen.

1985Live Aid monumentális segélykoncert Angliában és az Egyesült Államokban.

 

Július 14.

1789Párizsban a Bastille elfoglalásával kitör a francia forradalom.

1849 – A Bácskában, Kishegyes (Mali Iđoą), Feketehegy (Feketić) és Szeghegy (Sekić, ma: Lovćenac) között Vetter Antal és Guyon Richárd szétverik Jellasics horvát bán császári hadseregét. Ez volt a magyar szabadságharc utolsó győzelmes csatája.

 

Július 15.

1099Az első keresztes háborúban a keresztény seregek beveszik Jeruzsálemet, az életben maradt lakosságot lemészárolják.

1162 – Megkoronázzák II. László magyar királyt, aki alig fél évig uralkodott.

1491 – Az országgyűlés Jagelló II. Ulászló cseh királyt választja meg magyar királynak.

1514Temesvár alatt Szapolyai János erdélyi vajda döntő vereséget mér a jobbágyfelkelőkre, Dózsa Györgyöt és vezértársait fogságba ejti.

1799 – Megtalálják a Rosette-i követ, amely az egyiptomi hieroglifák megfejtésének alapjául szolgált.

 

Július 16.

622 – Elkezdődik a Hidzsra: Mohamed próféta híveivel Mekkából Medinába menekül. Ez az iszlám időszámítás kezdete.

1054 – Az egységes keresztény egyház kettészakadása („szkizma”) keleti és nyugati egyházra, Bizánc és Róma központokkal.

1342I. (Nagy) Lajos magyar király trónra lép.

1439Angliában betiltják a csókolózást, hogy ezzel is megelőzzék a pestis terjedését.

1548 – Megalapítják a bolíviai La Paz várost.

1918 – A moszkvai bolsevik kormány utasítására II. Miklós orosz cárt és egész családját agyonlövik Jekatyerinburgban. (E város neve 1924-1992 között Szverdlovszk volt).

1940Adolf Hitler parancsot ad az Nagy-Britannia elleni megszállás előkészítésére, az „Oroszlánfóka” hadműveletre.

1945 – Felrobbantják az első atombombát a White Sands Proving Groundon. (Ez augusztus 6-áig titokban maradt, amikor egy B–29-es bombázó ledobta az első bombát háborús célokkal Hirosima városára).

1979Szaddám Huszein lesz az Iraki Köztársaság elnöke, Ahmed Hasszán Al-Bakr lemondatása után.

1997 – Az Európai Bizottság az Európai Parlament elé terjeszti az Agenda 2000 címet viselő dokumentumot, és a tagjelölt országokról készített országvéleményeket. Strasbourgban Jacques Santer nyilatkozata szerint „Minden pályázó, tehát az Unióhoz való csatlakozási kérelmük leadásának sorrendjében: Magyarország, Lengyelország, Észtország, Csehország és Szlovénia, valamint Ciprus; a további pályázók Litvánia, Lettország, Szlovákia, Bulgária, Románia és Törökország meghívást nyertek arra, hogy az Európai Unió teljes jogú tagjává váljanak”.

 

Július 17.

1453Franciaország győzelmével Anglia felett véget ér a százéves háború.

1789XVI. Lajos francia király elismeri az addig végbement forradalmi változásokat és visszavonja a forradalom ellen kirendelt csapatokat. Megalakul a Nemzeti Gárda, La Fayette vezetésével.

1821Spanyolország véglegesen átadja Floridát Amerikának

1869 – Henry M. Flagler és John D. Rockefeller megalapítják a Standard Oil társaságot.

1917 – A brit királyi család Hannoveri-házról Windsorra változtatja nevét.

1945Truman, Sztálin és Winston Churchill részvételével megkezdődik a potsdami konferencia, ami a II. világháború európai eseményeit zárja le. A tanácskozás Churchilltől a Terminál-akció fedőnevet kapja.

1954 – Megkezdődnek az első Disneyland építési munkálatai.

1959Dr. Louis Leakey megtalálja a legidősebb ismert emberi koponyát (600 000 éves)

1992Csehszlovákia szétválik Csehországra és Szlovákiára.

 

Július 18.

64Róma leégését követően Néró római császár megkezdi a keresztények üldözését.

1703II. Rákóczi Ferenc cspataival átkel a Tiszán

1870 – Az I. vatikáni zsinat elfogadja a pápai tévedhetetlenség vagy csalatkozhatatlanság (infallibilitas) dogmáját.

1915I. világháború: A második isonzói csata kezdete, az olasz hadsereg nagyerejű támadásával szemben az Osztrák–Magyar Monarchia sikeresen védekezik.

1918 – Elkezdődik az Antant döntő támadása a nyugati hadszíntéren Soissonnál.

1925 – Megjelenik Hitler könyve, a Mein Kampf.

1926Báró Kemény János kezdeményezésére Marosvécsen megalakul a Helikoni Közösség.

1936Francisco Franco tábornok irányításával a jobboldali erők lázadást robbantanak ki Spanyolországban.

1989 – Morvai Ferenc kazángyáros a TASZSZ-on keresztül bejelenti, hogy Barguzinban megtalálták Petőfi Sándor sírját.

1998 – Megkezdheti működését az ENSZ tagországai által létrehozott Nemzetközi Törvényszék Hágában, feladata az emberiség elleni bűntettek, népirtás, háborús bűnök, a délszláv háború tettesei fölötti ítélkezés.

 

Július 19.

1870 – Provokáció hatására III. Napóleon francia császár hadat üzen Poroszországnak.

1920Teleki Pál megalakítja első kormányát.

 

Július 20.

1402I. Bajazid szultán az ankarai csatában Timur Lenk mongol fejedelem fogságába esik.

1543 – A törökök elfoglalják Pécset.

1810Kolumbia kikiáltja függetlenségét, megszűnik a spanyol gyarmati státusz.

1944Gróf Claus von Stauffenberg vezérkari ezredes sikertelen merénylete Adolf Hitler ellen.

1969Holdra száll az Apollo–11, fedélzetén Neil Armstronggal és Edwin E. Aldrinnal. Armstrong az első ember, aki a Holdra lépett.

1987 – Az ENSZ Biztonsági Tanácsa meghozza 598. számú határozatát, mely követeli az Irak-iráni háború tűzszünetének bevezetését és a béketárgyalások megkezdését, továbbá javasolja, hogy egy nemzetközi bizottság vizsgálja ki, ki is a felelős a háború kirobbantásáért.

 

Július 21.

1456Hunyadi János nándorfehérvári diadala a II. Mehmed szultán vezette török haderő felett (július 21. és 22.)

1718VI. Károly német-római császár (III. Károly néven magyar király) és III. Ahmed szultán megkötik a pozsareváci békét, amelyben az Oszmán Birodalom lemond a Balkán egy részéről.

1774 – Az Orosz Birodalom és az Oszmán Birodalom megkötik a Kücsük-kajnardzsi békeszerződést.

1831Lipót Szász–Coburg–Gothai herceg leteszi alkotmányos esküjét, mint a független Belgium első királya.

1940 – A Szovjetunió annektálja Észtországot, Lettországot és Litvániát.

1954Genfben aláírják az indokínai háborút lezáró fegyverszüneti egyezményt: Vietnamot két államra osztják fel.

 

Július 22.

1456Hunyadi János nándorfehérvári diadala a II. Mehmed szultán vezette török haderő felett (július 21. és 22.)

 

Július 23.

1290 – Trónra lép III. András magyar király, az utolsó Árpád-házi uralkodó

1914 – Az Osztrák–Magyar Monarchia ultimátumot intéz Szerbiához (ennek visszautasítása nyomán, július 28-án a Monarchia hadat üzen, megkezdődik az I. világháború.

 

Július 24.

1905 – Szövetségi szerződést kötnek egymással II. Vilmos német császár és II. Miklós orosz cár. A cár utóbb visszavonja aláírását, és az Antant felé orientálódik.

1923Lausanne-ban az Antant hatalmak új békeszerződést kötnek Törökországgal, mely hatályon kívül helyezi az 1920-as sèvres-i békeszerződést.

 

Július 25.

1909Louis Blériot elsőként repüli át gépével a La Manche csatornát, Calais-ból Dover felé indulva, az angliai St. Margaret-nél száll le.

1943 – Letartóztatják Benito Mussolinit.

1946 – Az első víz alatti atomrobbantás a Bikini-atollon.

 

Július 26.

1083Gellért püspököt szentté avatják.

1945 – Megbukik Winston Churchill brit miniszterelnök.

 

Július 27.

1657I. Lipót német-római császárt magyar királlyá koronázzák.

1794Franciaországban a forradalmi naptár szerinti II. esztendő Hőség hava 9-én a Nemzeti Konvent végrehajtja a thermidori fordulatot. Radikálisan véget vetnek a jakobinus diktatúrának. Robespierre-t letartóztatják és halálra ítélik.

1949 – Az első sikeres szovjet kísérleti atomrobbantás.

1955 – A szovjet csapatok kivonulnak Ausztriából.

 

Július 28.

1914 – Az Osztrák–Magyar Monarchia hadat üzen Szerbiának, ezzel megkezdődik az I. világháború.

 

Július 29.

1567Országh Kristóf tölti be az országbírói tisztet.

1734 – A heiligenkreuzi apátság VI. Károly császár rendeletével megkapja a szentgotthárdi apátságot.

1878 – Az Osztrák–Magyar Monarchia megkezdi Bosznia és Hercegovina okkupációját (megszállását).

 

Július 30.

1919Román csapatok átkelnek a Tiszán, és megindulnak Budapest felé. Két nap múlva elbukik a Magyar Tanácsköztársaság.

 

Július 31.

1527 – A Magyarországra bevonuló I. Ferdinánd a köpcsényi esküben ígéretet tesz a magyar törvények és az Aranybulla megtartására.

1849 – Segesvári csata.

2006Fidel Castro „ideiglenesen” átadja a hatalmat öccsének, Raul Castronak.

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.