Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2010.04.30

Március

Március 1.

1562 – Megkezdődtek a francia vallásháborúk.

1579 – A magyar papok képzésére XIII. Gergely pápa megalapítja Rómában a Collegium Hungaricumot.

1666Zborón házasságot kötött I. Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona. E házasság révén Rákóczi bekapcsolódott a Wesselényi-összeesküvésbe.

1692 – Az amerikai Salemben boszorkányperek kezdődtek (ld. Arthur Miller: „A salemi boszorkányok”).

1776Nagy-Britannia teljes kereskedelmi tilalmat léptet érvénybe lázadó észak-amerikai gyarmatai ellen.

1815I. Napóleon francia császár visszatér első száműzetéséből Elba szigetéről, partraszáll a Juan-öbölben.

1920Horthy Miklóst az Országgyűlés a Magyar Királyság kormányzójává (ideiglenes államfővé) választja.

1943 – Túl erős radioaktív sugárzás miatt leállítják a világ első atomreaktorát, melyet 1942. december 2-én helyeztek üzembe Chicagóban.

1966 – Az amerikai Venyera–3 az első űrszonda, amely behatol a Vénusz légkörébe.

 

Március 2

1444Szkander bég vezetésével Lezhában megalakul a Lezhai Liga, amelynek köszönhetően Albánia 1468-ig megőrzi függetlenségét a terjeszkedő Oszmán Birodalomtól.

1956Marokkó függetlenné válik.

1972 – Az USA elindítja a Pioneer–10 űrszondát a Naprendszer külső bolygóinak felkutatására.

1973 – Elkezdődik az amerikai csapatok kivonása Vietnamból.

1989 – 12 Európai Uniós tagállam megállapodása a légkört károsító gázok kibocsátásának korlátozásáról.

1992 – A Moldovai Köztársaság az ENSZ tagja lesz.

 

Március 3.

1791 – Megalakul az Amerikai Egyesült Államok pénzverdéje (US Mint).

1820 – A Missouri-kompromisszum keretében a rabszolgatartó Missourit és a rabszolgamentes Maine-t új szövetségi államként felveszik az Egyesült Államokba.

1861II. Sándor orosz cár rendelettel eltörli a jobbágyrendszert Oroszországban.

1870 – Az amerikai kormány megkezdi az indián törzsek rezervátumokba telepítését.

1878Bulgária elszakad az Oszmán Birodalomtól és függetlenné válik; Oroszország San Stefanóban békét köt Törökországgal.

1918 – A breszt-litovszki békeszerződés Szovjet-Oroszország és a Központi Hatalmak (Németország ás az Osztrák–Magyar Monarchia) között.

1974 – A római katolikus és a evangélikus egyház megkötik első egyezményüket.

 

Március 4.

1791Vermont 14. államként csatlakozik az Amerikai Egyesült Államokhoz.

1797 – Hivatalba lép John Adams, az Amerikai Egyesült Államok 2. elnöke.

1809 – Hivatalba lép James Madison, az Amerikai Egyesült Államok 4. elnöke.

1849I. Ferenc József osztrák császár Olmützben új birodalmi alkotmányt ad ki ("oktrojált alkotmány"), amelyben megszünteti Magyarország önálló államiságát és a végrehajtó hatalmat a császár kezébe adja.

1861 – Hivatalba lép Abraham Lincoln, az Amerikai Egyesült Államok 16. elnöke.

1913 – Hivatalba lép Woodrow Wilson, az Amerikai Egyesült Államok 28. elnöke.

1977 – A Richter-skála szerinti 7.2 erősségű földrengés hatalmas pusztítást visz végbe Bukarestben.

 

Március 5.

1917 – A Központi Hatalmak (a Német Császárság és az Osztrák–Magyar Monarchia) aláírják az előzetes békeszerződést a legyőzött Romániával.

 

Március 6.

1521Magellán felfedezi Guam szigetét.

1714 – A Rastatt-i békeszerződésben Ausztria és a Német-Római Császárság elfogadja az 1713. április 1-jén megkötött Utrecht-i béke feltételeit, mely lezárta a spanyol örökösödési háborút.

1821 – A görög szabadságharcosok Alexandru Ipsilanti vezetésével fellázadnak a török uralom ellen.

1899Felix Hoffmann (Bayer) szabadalmaztatja az aszpirint.

1919 – Az európai kommunista pártok Moszkvában megalapítják a III. Internacionálét, közkeletű nevén a Kominternt.

1946Winston Churchill fultoni beszéde: „A Balti-tenger melletti Stettintől az Adriai-tenger mentén fekvő Triesztig vasfüggöny ereszkedik le a kontinensre.”

1957Ghána kikiáltja függetlenségét, elsőként az afrikai brit gyarmatok közül.

2008 – A Hamasz radikális palesztin szervezet két fegyverese behatol Jeruzsálem egyik Talmud iskolájába és lövöldözni kezd, a lövöldözésben nyolc diák veszíti életét.

 

Március 7.

1530VIII. Henrik angol király megalapítja az anglikán egyházat, válaszul az első házasságának felbontását ellenző pápai döntésre.

1876Alexander Graham Bell szabadalmat kap a telefonra.

1936 – A német hadsereg bevonul a demilitarizált Rajna-vidékre.

 

Március 8.

1857New Yorkban 40 000 textil- és konfekcióipari munkásnő lép sztrájkba a béregyenlőségért és munkaidő csökkentésért (ennek emlékére tartjuk a nemzetközi nőnapot).

1950Vorosilov marsall bejelenti, hogy a Szovjetunió kifejlesztette az atombombát.

1960 – Az UNESCO felhívást tett közzé az egyiptomi Nílus menti emlékművek megmentése érdekében.

 

Március 9.

1831 – Megalakul az Idegenlégió (Légion Étrangère), Lajos Fülöp francia király rendeletére.

 

Március 10.

1959 – Fegyveres felkelés tör ki Tibetben a kínai uralommal szemben.

1990Horn Gyula külügyminiszter Moszkvában megállapodást köt a Magyarországon állomásozó szovjet csapatok kivonásáról.

 

Március 11.

1810Bonaparte Napóleon feleségül veszi I. Ferenc osztrák császár leányát, Mária Lujza főhercegnőt.

1849Bem tábornok Segesvárról indított ellentámadással legyőzi Puchner császári csapatait, és elfoglalja Nagyszebent.

1985Mihail Gorbacsovot választják meg a Szovjetunió Kommunista Pártjának főtitkárává.

1997Paul McCartneyt, a Beatles volt tagját, lovaggá üti II. Erzsébet brit királynő.

 

Március 12.

1821Kolozsváron megnyitják a Farkas utcai kőszínházat, a legelső magyar színházépületet.

1881Franciaország elfoglalja Tunéziát, tovább növelve gyarmatbirodalmát.

1917 Oroszországban győz a polgári forradalom (Februári forradalomnak nevezik, mert a juliánus naptár szerint február 23-ára esett).

1938 – Német csapatok bevonulnak Ausztriába.

1940 – Békekötéssel ér véget a finn-orosz háború.

1947Truman-doktrína elkötelezi az Egyesült Államokat amellett, hogy Európában vagy másutt beavatkozzék a kommunista vagy kommunista támogatású mozgalmakkal szemben.

 

Március 13.

1515 – Az elhunyt II. Ulászló királyt fia, a 10 éves II. Lajos követi a trónon. Gyámjai Bakócz Tamás, Bornemisza János és Brandenburgi György.

1781William Herschel felfedezi az Uránusz bolygót.

1838Pestet elönti az árvíz: a mentési munkálatokban részt vesz Wesselényi Miklós is.

1848Bécsben győz a forradalom, Metternich kancellár lemond és Angliába menekül.

1881 – Merényletben életét veszti II. Sándor orosz cár.

1938 – Az osztrák államtanács kimondja Ausztria csatlakozását Németországhoz (Anschluss).

1943 – A nácik erőszakkal felszámolják a krakkói zsidó gettót.

1954 – Kezdetét veszi a megszálló franciák elleni Dien Bien Phu-i csata Vietnamban.

 

Március 14.

1937 – Megjelenik XI. Piusz pápa enciklikája, amelyben elítéli a faji törvényeket.

1939Jozef Tiso miniszterelnök bejelenti Szlovákia kiválását Csehszlovákiából és az önálló szlovák állam megalakulását.

 

Március 15.

Kr. e. 44Rómában megölik Julius Caesart

1848 – Az 1848-as forradalom kezdete, tüntetések Pesten

1849 – Az 1848-as forradalom 1. évfordulójára Bem József altábornagy kiűzi az ellenséget Erdélyből.

1860 – Nagyszabású tüntetés Budapesten a Habsburg önkényuralom ellen. A katonaság a tüntetők közé lövet.

1939 – Német csapatok vonulnak be Prágába. Létrejön a Cseh–Morva Protektorátus.

1944Az Amerikai Egyesült Államok Légiereje lebombázza Cassino városát. Megindul a harmadik offenzíva Monte Cassinóért.

 

Március 16.

1850 – Megjelenik Nathaniel Hawthorne regénye, A skarlát betű.

1935Németországban bevezetik az általános hadkötelezettséget, Hitler felmondja a versailles-i békeszerződés katonai cikkelyeit.

1955Eisenhower bejelenti, hogy háború esetén atomfegyvert alkalmaznak.

1968Vietnami háború: a My Lai-i mészárlásban 350-500 vietnami parasztot – férfiakat, nőket és gyerekeket – öltek meg amerikai katonák.

 

Március 17.

624 – A badr-i csatában Mohamed próféta döntő győzelmet arat ellenfelei felett.

1848V. Ferdinánd király kinevezi Batthyány Lajost miniszterelnökké. Ez az első felelős magyar kormány megalakulása.

1936Németország felmondja a locarnói egyezményt, csapatai bevonulnak az addig demilitarizált Rajna-vidékre.

 

Március 18.

1861 – Kikiáltják az egységes Olaszországot, melynek első uralkodója II. Viktor Emánuel király lesz.

1871 – Kikiáltják a Párizsi Kommünt.

1965 – Az első űrséta: a szovjet Voszhod-2 űrhajósa, Alekszej Leonov, 12 percet tölt kint az űrben.

1990 – Az első szabad választások az NDK-ban.

 

Március 19.

1849Bem tábornok elfoglalja Brassót, ezzel egész Erdélyből kiűzi az ellenséges osztrák-orosz csapatokat.

1944 – Hajnali 4 órakor, a Margaréta-terv alapján, német csapatok lépik át Magyarország határát és ellenállás nélkül eljutnak a fővárosba.

1951 – Az Európai Szén- és Acélközösségről szóló szerződés aláírása.

1962 – Életbe lép az algériai fegyverszünet.

 

Március 20.

Kr. e. 44Julius Caesar temetése.

1541Pest ostroma.

1815XVIII. Lajos francia király elmenekül a Tuileriákból. Napóleon bevonul a Párizsba, megkezdi száznapos uralmát.

1852 – Megjelenik Harriet Beecher Stowe: Tamás bátya kunyhója c. regénye.

1916Albert Einstein közreadja relativitáselméletét.

1956Tunézia elnyeri függetlenségét Franciaországtól.

1976 – A vörös khmerek hatalomrajutása Kambodzsában.

2003 – A második öbölháború kezdete: Az USA, Nagy-Britannia, Ausztrália és Lengyelország csapatai megtámadják Irakot.

2008 – Öt kommandós és egy civil hal meg – továbbá hat személy megsebesül – Csecsenföldön, egy hegyi faluban, ahová a rendőrök rendteremtésre érkeznek, miután a települést szeparatista fegyveresek elfoglalták és felgyújtották az elöljárósági épületet.

 

Március 21.

1804 – Franciaországban kihirdetik a Code Napoléont.

1919 – A Tanácsköztársaság kikiáltása Magyarországon.

1950 – Aláírják a New York-i Egyezményt a prostitúció betiltásáról (Magyarország 1955-ben csatlakozott az Egyezményhez).

1959 – A Kínai Népköztársaság hadserege brutálisan leveri a tibeti népfelkelést.

1961 – A román Nagy Nemzetgyűlés a munkáspárt első titkárát, Gheorghe Gheorghiu-Dejt választja meg az újonnan létrehozott Államtanács elnökévé, míg Ion Maurer a kormányfői posztot kapja.

1963 – Bezárják a San Franciscoi öböl szigetén álló, Alcatraz néven hírhedtté vált börtönt.

2009 – Az MSZP kongresszusán lemondott Gyurcsány Ferenc, kormányfő.

 

Március 22.

1776Mária Terézia eltörli a kínvallatást.

1933 – Megnyílik a dachaui koncentrációs tábor, az első náci koncentrációs tábor.

1945Kairóban (Egyiptom) megalakul az Arab Liga.

1968Franciaországban az egyetemisták elfoglalják a Nanterre-i Egyetem épületeit. Ez a ‘68-as párizsi diáklázadások kezdete.

 

Március 23.

1848 – Az országgyűlés alsótáblájának ülésén Batthyány Lajos miniszterelnök ismerteti a kormány („ministerium”) névsorát: Szemere Bertalan belügyek; Deák Ferenc igazságszolgáltatás és kegyelem; Kossuth Lajos országos pénzügy; Klauzál Gábor földművelés-, ipar- és kereskedés; Mészáros Lázár honvédelem; Eötvös József vallás és közoktatás; Széchenyi István közmunka és közlekedési eszközök, és hajózás; Esterházy Pál, a Felség személye körüli miniszter.

1848Ferdinánd császár és király Josip Jelačić vezérőrnagyot nevezi ki horvát bánná.

1915 – Fél éven tartó ostrom után a Przemy?l erőd kapitulál az oroszok előtt (I. világháború).

1919Benito Mussolini Milánóban megalapítja a fasiszta mozgalmat.

2001 – A Mir, szovjet űrállomást a Csendes-óceán felett visszahozzák a légkörbe, ahol megsemmisül 15 évnyi működés után.

 

Március 24.

2008Irakban 4 000 fölé emelkedik a harcokban elesett, illetve erőszakos cselekményekben meghalt amerikai katonák száma.

 

Március 25.

421Velence (Venezia) város alapítása.

1447Hunyadi Jánost Magyarország kormányzójává választják.

1655Christiaan Huygens holland csillagász felfedezi a Titánt, a Szaturnusz legnagyobb holdját.

1821 – A görög függetlenségi harcok kezdete (az Oszmán Birodalomtól).

1957Rómában aláírják az Európai Gazdasági Közösség és az Euratom létrehozásáról szóló dokumentumokat.

 

Március 26.

1924Olaszország annektálja Fiumét és megszünteti az ott még 1920-ban kikiáltott Fiumei Szabad Államot.

1971Kelet-Pakisztán független állammá alakul, Banglades néven.

1975 – Az Egyesült Államok hadserege a dél-vietnami Hué városnál súlyos vereséget szenved a Vietkongtól.

 

Március 27.

98Napfogyatkozás Rómában.

1513 – A Juan Ponce de León vezette spanyolok felfedezik Floridát.

1625I. Károly lesz Anglia és Skócia királya.

1918Moldova és Besszarábia csatlakozik Romániához.

 

Március 29.

1464Hunyadi Mátyást magyar királlyá koronázzák.

1973 – Az utolsó amerikai katona is elhagyja Vietnamot.

2004 – A NATO hét új tagországgal bővül: Bulgária, Észtország, Lettország, Litvánia, Románia, Szlovákia, Szlovénia.

 

Március 30.

1722 – Az erdélyi országgyűlés elfogadja a Pragmatica Sanctio törvényeit, azaz a Habsburg-ház nőági örökösödési jogát. A magyar országgyűlés ugyanezt 1722. június 30-án fogadja el.

1867 – Az Amerikai Egyesült Államok megvásárolja Alaszkát az Orosz Birodalomtól 7 200 000 dollárért.

 

Március 31.

1387Luxemburgi Zsigmondot magyar királlyá koronázzák.

1889 – Átadják az Eiffel-tornyot Párizsban.

1901 – A Daimler Motor bemutatja új autómodelljét Nizzában, melyet a megrendelő (Jellinek) leányáról Mercedesnek neveztek el.

1909 – A Titanic gőzhajót elkezdik építeni az írországi Belfastban.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.