Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2010.04.28

November 1. rész

November 1.

Kr. e. 82 – Cornelius Sulla csapatai beveszik Róma városát.

1335I. Károly Róbert magyar, III. Kázmér lengyel és Luxemburgi János cseh király a visegrádi királytalálkozón megkötik a cseh–magyar–lengyel szövetséget.

1512 – Először láthatók nyilvánosan a vatikáni Sixtus-kápolna falain és mennyezetén a Michelangelo által készített festmények.

1599Erdély Mihai Viteazul havasalföldi vajda ellenőrzése alá kerül.

1800John Adams lesz az első amerikai elnök, aki megválasztása után a Fehér Házba költözik, és ott lakik.

1848Kossuth Görgey Artúr tábornokot nevezi ki a honvéd haderő főhadparancsnokává, a schwechati csatavesztés nyomán lemondott Móga János helyére.

1884Washingtonban, a Nemzetközi Meridián Konferencián, 25 nemzet képviselője döntést hoz a világ időzónákra való felosztásáról. A kezdő délkört Greenwichben, (Anglia) jelölik ki.

1894Párizsban bejelentik a diftéria elleni vakcina felfedezését.

1911Olaszország repülőgépről bombát dob le a Tanguira oázisra Líbiában, ez az első légi bombázás a világon.

1918 – Gróf Károlyi Mihály liberális reformpolitikus önálló magyar kormányt alakít.

1918Róth Ottó bánsági német politikus kikiáltják a Bánáti Köztársaságot, hogy meggátolja elcsatolását Magyarországtól, ennek megfelelően megszervezze a svájci-modell alapján.

1922Törökországban eltörlik a szultánátust.

1936Benito Mussolini bejelenti, hogy Olaszország és Németország egyezményt írtak alá, amellyel megalkották Európatengelyét”.

1940 – Őskori falfestményekre bukkannak egy barlangban a franciaországi Lascaux mellett.

1952 – Az Egyesült Államok hadserege a Csendes-óceáni Eniwetok-atollon (Marshall-szigetek) felrobbantja az első hidrogénbombát. A program vezetője Teller Ede.

1956Nagy Imre magyar miniszterelnök kormánya felmondja a Varsói Szerződést, kinyilvánítja Magyarország semlegességét. A semlegesség támogatására az ENSZ Biztonsági Tanácsának négy állandó tagját kéri föl.

1963 – Katonai puccs Dél-Vietnamban. A tábornokokból álló új vezetés a kommunizmus ellen hirdet harcot.

1968Lyndon B. Johnson amerikai elnök leállítja Észak-Vietnam bombázását. Párizsban megkezdődnek a béketárgyalások.

1995Bosznia-Hercegovina, Szerbia és Horvátország vezetőinek részvételével megkezdődik a Dayton-i békekonferencia, Bosznia békéjéért.

 

November 2.

1503Kolumbusz Kristóf felfedezi Panamát, melyet Portobello-nak nevez el.

1917 – Az Amerikai Egyesült Államok elismeri Japán privilégiumát Kína felett („Lansing-Ishii megállapodás”); a brit Balfour-nyilatkozat nyilvánossá tétele.

1938 – Az első bécsi döntés, Csehszlovákia magyarlakta területeinek Magyarországhoz csatolásáról. (Lásd müncheni egyezmény).

1942Bernard Montgomery brit tábornagy győzelme El Alameinnél Rommel német tábornagy csapatai felett (második világháború).

1944 – Az auschwitzi koncentrációs táborban elkezdődik a foglyok gázkamrákban való elpusztítása.

1955 – Felfedezik a paralízis vírusát.

1956 – Megérkezik Nagy Imre magyar miniszterelnök segélykérése az ENSZ Biztonsági Tanácsába.

1962John Fitzgerald Kennedy amerikai elnök hivatalosan bejelenteti, hogy a Szovjetunió megkezdte a Kubába telepített rakétái leszerelését.

1991Csecsenföld kimondja elszakadását a Szovjetuniótól, és kikiáltja függetlenségét.

1998Buenos Airesben 180 ország részvételével ENSZ-konferencia kezdődik az üvegházhatás káros következményeinek csökkentése érdekében.

2000 – Megérkezik a Nemzetközi Űrállomásra az első állandó személyzet, és azóta is folyamatosan laknak a fedélzetén.

2001Bush elnök kormányzata szigorú pénzügyi szankciókat vezet be a Hamasz, a Hezbollah és 20 más, terroristának bélyegzett csoport ellen.

 

November 3.

1507Leonardo da Vincit egy gazdag firenzei polgár, Francesco del Giocondo megbízza felesége, Lisa Gerardini lefestésével. A képet ma Mona Lisaként ismerjük.

1526I. Ferdinánd osztrák főherceget magyar királlyá koronázzák Székesfehérváron, ezzel megkezdődik a Habsburg-ház 400 éves uralkodása Magyarországon.

1777 – Megkezdi működését a Nagyszombatból a budai királyi palotába áthelyezett tudományegyetem, az új tanulmányi rendszer, a Ratio Educationis alapján.

1825Széchenyi István Pesten megalapítja a Magyar Tudományos Akadémiát.

1839 – Kitör az első ópiumháború Nagy-Britannia és Kína között.

1918Padovában fegyverszünetet írnak alá az Osztrák–Magyar Monarchia és az Antant képviselői.

1928Törökországban az arab írásjeleket felváltják a latin betűs írással.

1956Josip Broz Tito és Nyikita Szergejevics Hruscsov a Brioni-szigeten megegyeznek a magyar forradalom elleni katonai fellépésről, és új magyar vezető (Kádár) személyéről. Hruscsov tájékoztatja Kádárt a megegyezésről. Zsukov marsall megkapja a felkelők elleni támadási parancsot.

1957 – A Szovjetunió felbocsátja a Szputnyik-2-t, fedélzetén az első élőlénnyel, Lajka kutyával.

 

November 4.

1083Imre herceget szentté avatják.

1922Howard Carter brit régész megtalálja Tutankhamon sírját.

1945 – Megalakul az UNESCO.

1956Izraeli támadás a Szuezi-csatorna ellen

1956 – A szovjet csapatok megszállják Magyarországot, Nagy Imre a jugoszláv követségre menekül, Mindszenty bíboros az amerikai nagykövetségre, a Parlamentben Bibó István marad egyedül, ő képviseli a Magyar kormány jogfolytonosságát. A szovjetek utasítására az ungvári rádión keresztül bejelentik a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány megalakulását Kádár János, Münnich Ferenc és Marosán György vezetésével, melynek elnöki tisztségét Kádár János tölti be.

 

November 5.

1914 – Az Orosz Birodalom, Nagy-Britannia és Franciaország hadat üzen az Oszmán Birodalomnak.

1921 – A Rongyos Gárda Horthy Miklós követelésére feladja Burgenlandot és véget ér a nyugat-magyarországi felkelés első szakasza, a de facto Lajtabánság megszűnik.

1925 – A magyar országgyűlés elfogadja az 1925. évi XLV. törvénycikket Széchenyi István gróf, a legnagyobb magyar emlékének törvénybe iktatásáról. Széchenyi e naptól fogva lesz hivatalosan „a legnagyobb magyar”.

1940Franklin Delano Roosevelt-t harmadszor is az Amerikai Egyesült Államok elnökévé választják.

 

November 6.

1860 – Az Egyesült Államok elnökévé választják a köztársaságpárti, rabszolgaság-ellenes Abraham Lincolnt, amire válaszul 11 déli állam kilép az Unióból, és új konföderációt alapít.

 

November 7.

1659 – A pireneusi békeszerződés lezárja az 1635 óta tartó francia-spanyol háborút.

1701 – Megszökik bécsújhelyi börtönéből II. Rákóczi Ferenc, miután tudomására jut, hogy a császári udvar a magyar törvények mellőzésével akarja őt elítélni.

1917Bolsevik hatalomátvétel Szentpéterváron („Nagy Októberi Szocialista Forradalom”).

1921 – Megalakul az olasz fasiszta párt (Partito Nazionale Fascista).

1941 – A moszkvai díszszemlén résztvevő egységek – a belvárosból egyenesen – a frontra mennek, hogy felvegyék a harcot a főváros felé törő német csapatokkal.

1956 – Megérkezik szovjet tankokon Budapestre Kádár János, leteszi a hivatali esküt Kádár János miniszterelnök kormánya, ezzel a Nagy Imre-kormány jogilag megszűnik.

1956 – Befejeződik a szuezi válság.

 

November 8.

1620 – A csehek veresége a Prága melletti Fehér-hegyi csatában. A Cseh Királyságot Habsburg örökös tartománnyá teszik.

1793 – Megnyílik a Louvre Múzeum Párizsban.

1895Wilhelm Conrad Röntgen egy új sugarat fedez fel.

1923Adolf Hitler első hatalomátvételi kísérlete: a müncheni puccs vagy sörpuccs.

 

November 9.

1330 – Megkezdődik a Posadai csata, melyben Károly Róbert magyar király serege vereséget szenved I. Basarab havasalföldi fejedelem seregétől.

1389 – Beiktatják IX. Bonifác pápát.

1799Bonaparte Napoleon államcsínyt hajt végre, megdönti a Direktórium uralmát. Másnap katonáival szétkergeti az Ötszázak Tanácsát, és mint első konzul ő lesz Franciaország diktátora

1867Japánban visszaállítják a császárságot. (Meidzsi-restauráció)

1918II. Vilmos német császár bejelenti lemondását.

1938 – A Kristály-éjszaka: Náci rohamcsapatok zsinagógákat, zsidó üzleteket gyújtanak fel Németország és Ausztria városaiban.

1989 – Megkezdik a berlini fal lebontását, az NDK megnyitja határait az NSZK irányában.

 

November 10.

1444 – A várnai csatában a Hunyadi János és I. Ulászló magyar király vezette keresztény sereg vereséget szenved II. Murád török szultán hadseregétől.

1871Henry Morton Stanley megtalálja az akkor már két éve eltűnt misszionáriust/felfedezőt, David Livingstone-t.

1892 – Kirobban a Panama-botrány: korrupció és hűtlen kezelés miatt bíróság elé kerül a Lesseps-féle csoport, amely a csatorna építésére koncessziót kapott.

1928Hirohito japán császár megkoronázásának napja, és uralkodásának kezdete Japánban.

1954 – Kirobban az Algériai háború, Algéria francia kormány ellen indított függetlenségi háborúja.

1970 – Megnyitják a turisták részére is a Kínai Nagy Falat.

1983 – a Microsoft kiadja a Windowst, ami az MS-DOS bővítése volt egy grafikus felülettel.

1986 – Aláírják a McDonald´s éttermi hálózat magyarországi kialakításáról szóló szerződést.

1992Budapesten tárgyal Borisz Jelcin, megállapodik a magyar vezetőkkel arról, hogy az 1,7 milliárd dollárt kitevő orosz államadósság felét katonai repülőgépek szállításával törlesztik, az Országgyűlésben elmondott beszédében bocsánatot kér a magyar néptől az 1956-os os beavatkozás miatt.

2001Kínát felveszik a Kereskedelmi Világszervezetbe (WTO).

 

November 11.

1526Szapolyai János erdélyi fejedelmet I. János néven magyar királlyá koronázzák Székesfehérváron.

1606 – A zsitvatoroki béke megkötése II. Rudolf német-római császár (Rudolf magyar király) és a török szultán között.

1620Massachusettsben kiköt a Mayflower hajó, fedélzetén az „Amerikai Egyesült Államok alapító atyáival”.

1918 – Az Antant döntő győzelmet arat Afrikában a Német Birodalom felett.

1918Németország aláírja a compiegne-i erdőben a fegyverszünetet, véget ér az első világháború.

1918I. Károly osztrák császár (IV. Károly néven magyar király) lemond Ausztria császári trónjáról (a magyar királyi trónról csak 13-án).

1918Lengyelország 123 év után újra függetlenné válik.

1938Kassa visszacsatolása a Magyar Királysághoz, az első bécsi döntés értelmében.

1963 – A világ 44 állama embargót vezet be Dél-Afrika ellen annak fajüldöző politikája miatt

1997 – az UNESCO Közgyűlése elfogadta az Emberi Génállomány és Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát.

 

November 12.

1860Giuseppe Garibaldi haderejét feloszlatják.

1918Ausztriában kikiáltják a köztársaságot.

1933Németországban a nácik szerzik meg a szavazatok 92%-át.

1992 – Megkezdődik Erich Honecker pere Németországban: a perben Honecker vállalta tetteit, de nem érezte magát bűnösnek.

 

November 13.

1635Nagyszombaton megkezdi működését a Pázmány Péter alapította tudományegyetem.

1805Johann Georg Lehner feltalálja a hot dogot.

1851 – Megindul a távírószolgáltatás London és Párizs között.

1907 – Felszáll az első helikopter Normandiában.

1918IV. Károly magyar király (I. Károly néven osztrák császár) a Bécs melletti Eckartsau vadászkastélyban írt levelében lemond a magyar államügyekben való részvételéről, Magyarország trónjáról azonban nem. Felesége, Zita királyné kijelenti, hogy „egy uralkodó nem mondhat le, csak megfosztható trónjától”.

1945 – Megalakul a francia ideiglenes kormány De Gaulle tábornok vezetésével.

1980 – A második olajválság kezdete, amely az világpiaci árak folyamatos emelkedését, az import adminisztratív korlátozását és a hitelfelvételek növekedését eredményezi.

1990 – Elkészül az első ismert World Wide Web oldal (Sir Tim Berners-Lee Genfben, a CERN magkutató központban fejlesztette ki a világ első webböngésző programját).

 

November 14.

1859 – Elkészül Jedlik Ányos dinamója.

1871I. Ferenc József császár gróf Andrássy Gyulát nevezi ki az Osztrák–Magyar Monarchia közös külügyminiszterévé.

1922 – A BBC megkezdi rádióadását.

2007 – Román-magyar közös kormányülésen Nagyszebenben.

 

November 15.

1920 – A Népszövetség képviselői először találkoznak Genfben.

1939 – A nácik megkezdik a varsói zsidók tömeges megölését.

1969 – 250 000 béketüntető demonstrál a vietnami háború ellen Washingtonban.

1987Brassóban 20 ezer munkás és diák tüntet a Ceauşescu-rendszer ellen.

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.