Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2010.04.29

Október 2. rész

Október 17.

1540I. Szulejmán szultán elismeri a gyermek János Zsigmondot, Szapolyai János fiát magyar királynak.

1552 - Eger ostromának utolsó napja. Ezen a napon vonul el a török haderő a vár falai alól, melyet a körülbelül 2000 főnyi védő 38 napig hősiesen védelmezett.

1781 – A Yorktowni csatát a britek elvesztik (az amerikai függetlenségi háború során).

1797 – A Campo Formió-i béke aláírásával lezárul a háború Ausztria és a forradalmi Franciaország között.

1799Bonaparte Napóleon visszatér Párizsba az egyiptomi hadjáratból.

1931 – Adócsalás miatt elítélik Al Capone-t (11 évet kap, de 1939-ben szabadon engedik).

1933Albert Einstein elhagyja Németországot és Princetonba, Amerikába költözik.

1945Juan Peron argentínai diktátor lesz.

1973 – Megkezdődik az olajválság. Ezen a napon az olajexportáló arab államok szervezete felemeli 17%-kal az olaj árát, kimondja az olajszállítást korlátozását a nyugat-európai államokba, ill. teljesen leállítják azt az USA, Japán, Hollandia és Portugália számára, az arab-izraeli háborúban tanúsított magatartásuk miatt.

 

Október 18.

1514 – Megszűnik a magyar jobbágyok szabadsága. Az ország minden parasztját (kivéve a szabad királyi városok lakosait), szabadságvesztéssel büntetik, ha engedély nélkül elköltöznek. Bevezetik a robotot, a cenzust és a kilencedet.

1514 – Elkészül a Tripartitum (Hármaskönyv).

1526 – A magyar–török háború (1521–26) befejezése, I. Szulejmán oszmán szultán kivonul Magyarországról.

1599Báthory András erdélyi fejedelem veresége a székelyektől és Mihai Viteazul vajda seregeitől Schellenbergnél.

1685XIV. Lajos francia király visszavonja a IV. Henrik által kiadott nantes-i ediktumot, melyben elismerték a protestánsok vallásszabadságát.

1748 - az osztrák örökösödési háborút lezáró aacheni béke

1867Alaszka az Amerikai Egyesült Államok birtokává válik.

 

Október 19.

Kr.e. 202 – A zamai csatában a Római Köztársaság döntő győzelmet arat a Hannibal vezette karthágóiak ellen, ezzel véget ér a II. pun háború.

1448 – A második rigómezei csatában Hunyadi János hadereje, Brankovics György szerb fejedelem árulása révén súlyos vereséget szenved a II. Murád szultán vezette török haderőtől. Hunyadi maga is Brankovics fogságába kerül.

1813 – A népek csatájának vége Lipcsénél: Bonaparte Napóleon vereséget szenved a porosz-osztrák-orosz koalíció hadseregeitől.

1950Tibetet megszállják a Kínai Népköztársaság csapatai.

1954 – A Szuezi-csatorna sorsáról angol-egyiptomi egyezmény jön létre, amelyben Anglia kötelezi magát, hogy 20 hónapon belül kiüríti a csatornaövezetet, Egyiptom pedig elismeri a Szuezi-csatorna nemzetközi státusát.

1960 – Az Amerikai Egyesült Államok Kubával szemben teljes kereskedelmi embargót léptet életbe.

2003II. János Pál pápa boldoggá avatja Teréz anyát.

 

Október 20.

1740 – Megkezdődik az osztrák örökösödési háború, VI. Károly német-római császár (III. Károly néven magyar király) halálát követően.

1860Ferenc József császár kiadja az Októberi Diplomának nevezett osztrák államtörvényt, amely megnöveli az Osztrák Császárság egyes területeinek autonómiáját.

1944Amerikai csapatok, MacArthur tábornok parancsnoksága alatt partraszállnak a Fülöp-szigeteken (Leyte szigetén).

1995Nagy-Britannia, Franciaország és az USA aláírják azt az egyezményt, amelyben betiltják a Csendes-óceán térségében végzett nukleáris kísérleteket.

 

Október 21.

Kr.e. 2137 – Az első feljegyzett napfogyatkozás Kínában.

1520Ferdinand Magellan megérkezik a Tűzföldre (Tierra Del Fuego, Argentína-Chile partvidékén).

1790 – A trikolór (kék-fehér-piros) lesz Franciaország hivatalos zászlaja.

1805Trafalgarnál a brit hadiflotta, Horatio Nelson parancsnoksága alatt legyőzi a franciákat.

1950 – A kínai hadsereg elfoglalja Tibetet.

 

Október 22.

1989 – A Vörös Khmer-ek elfoglalják Kambodzsában Pailin-t. Elkezdődött a vörös khmer-ek diktatúrája.

1989 – A libanoni parlament elfogadja a katolikusok és muszlimok közötti megbékélésről szóló dokumetumot, ennek következtében egy év múlva véget ér a polgárháború

1991Mihail Gorbacsov és a moszkvai államvezetés elítéli az 1956-os szovjet katonai beavatkozást Magyarországon.

 

Október 23.

787 – Befejeződik a II. niceai zsinat (VII. ökumenikus zsinat), amelyet Eiréné bizánci császárnő hívott össze, hogy véget vessen a képrombolásnak.

1613 – A kolozsvári országgyűlés erdélyi fejedelemmé választja Bethlen Gábort.

1620 – A besztercebányai országgyűlés magyar királlyá választja Bethlen Gábort.

1915New York-ban 25 000 nő tüntet a nők szavazati jogáért.

1918 – Megalakul a Nemzeti Tanács, a Károlyi-párt, a Polgári Radikális Párt és a Szociáldemokrata Párt képviselőinek javaslatára.

1930 – Először adják át Corvin-láncot és Corvin-koszorút. Bartók Béla és Kodály Zoltán is részesülnek e magas kitüntetésben.

1942 – Fordulat következik be a II. világháború afrikai hadszínterén, El-Alameinnél.

1954 – Hatályba lépnek a párizsi békeszerződések, amelyek értelmében a Német Szövetségi Köztársaság és Olaszország csatlakozik a Nyugat-európai Unióhoz, az NSZK belép a NATO-ba.

1956 – Az 1956-os forradalom kitörése.

1989 – A Magyar Köztársaság kikiáltása.

1996II. János Pál pápa levelében a katolikus vallással összeegyeztethetőnek írja Darwin evolúciós elméletét.

2006 – Az 1956-os forradalom 50. évfordulója alkalmából 56 ország delegációja képviselteti magát az állami ünnepségeken. Nemzetközi megemlékezéseket is rendeznek. Közben Budapest belvárosában nagy visszhangot kiváltó zavargások, tüntetések törnek ki.

 

Október 24.

1648 – A vesztfáliai békével lezárul a harmincéves háború. Elismerik Svájc és Hollandia függetlenségét.

1795 – Harmadik alkalommal osztják fel Lengyelországot. Területét Poroszország, az Orosz Birodalom és Ausztria kebelezik be.

1849Haynau kiadja Magyarország ideiglenes katonai közigazgatási szervezetéről szóló rendeletét: Erdélyt, Horvátországot és a Muraközt leválasztja a Magyar Királyságról, az országot 15 kerületre osztja, a megyék megszűnnek.

1929"Fekete csütörtök" a New York-i tőzsdén, mellyel kirobban az 1929-től 1933-ig tartó gazdasági világválság.

1945 – Életbe lép az ENSZ alapokmánya, ezzel formálisan is megkezdi működését az Egyesült Nemzetek Szervezete.

1956Nagy Imrét nevezik ki miniszterelnöknek, aki október 28-án koalíciós kormányt alakít.

1956 – A szovjet csapatok bevonulnak Budapestre.

1970Salvador Allende Gossens megnyeri a chilei elnökválasztást.

 

Október 25.

1415V. Henrik angol király íjászokkal megerősített hadserege legyőzi VI. Károly francia király lovagi seregét az Azincourt-i (Agincourt-i) csatában.

1781II. József német-római császár, magyar és cseh király kiadja Türelmi rendeletét. Ebben a protestáns (evangélikus és református), és az ortodox hívőknek szabad vallásgyakorlatot biztosít. Rendelete lehetővé teszi e hívők magasabb állami hivatalokban való alkalmazását, engedélyezi számukra templomok építését, papok tartását, és kivonja őket a római katolikus püspökök ellenőrzése alól.

1929 – "Fekete péntek" a New York-i tőzsdén.

1936Adolf Hitler és Benito Mussolini megalakítják a Róma-Berlin tengelyt.

1944 – A japán császári katonai vezetés először alkalmaz kamikazékat (Fülöp-szigetek, Tengeri csata a Leyte-öbölben).

1956 – Gyilkos sortűz zúdul a Kossuth téren békésen és fegyvertelenül tüntető tömegre. Több tizen, egyes becslések szerint 120 halott és temérdek sebesült marad a kövezeten. Az elkövetőket máig nem azonosították.

1992Litvánia elsőként válik ki a Szovjetunióból.

 

Október 26.

1905Norvégia függetlenné válik Svédországtól.

1950Teréz anya megalapítja Kalkuttában a Mission of Charity-t (a jótett misszióját).

1951Winston Churchill lesz Nagy-Britannia miniszterelnöke.

 

Október 27.

1553Kálvin máglyára küldi Szervét Mihály (eredeti nevén: Michel Servet, Miguel Serveto) spanyol orvost, jogászt és vallásfilozófust.

1775 – Megalakul az amerikai haditengerészet, a US Navy.

1806Napóleon beveszi Berlint.

1938 – DuPont bemutat egy új szintetikus anyagot, amit ma nejlon-nak (nylon) nevezünk.

1998 – A szerb hadsereg formálisan kivonul Kosovóból, átadva az irányítást a NATO-nak.

2005Zavargások törnek ki Párizs külső kerületeiben, miután halálos áramütés ér két, a rendőrség elöl rejtőző fekete-afrikai tolvajt. Az összecsapások és gépjármű-gyújtogatások egész Franciaországra kiterjednek.

 

Október 28.

1831Michael Faraday kémikus és fizikus bemutatja az első dinamót.

1871Henry Morton Stanley megtalálja Dr. David Livingstone-t a Tanganyika-tó melletti Udzsidzsiban.

1886 – Leleplezik a New York-i Szabadság-szobrot, mely a Francia Köztársaság ajándéka az Egyesült Államok népének.

1919 – Alkoholtilalmat rendelnek el az USA-ban.

1922Benito Mussolini bevonul Rómába (Marcia su Roma).

1962Nyikita Hruscsov szovjet pártfőtitkár bejelenti, hogy visszavonják Kubából az atomrakétákat. Lezárul a kubai rakétaválság.

 

Október 29.

1923 – Felbomlik az Oszmán Birodalom. A Nagy Nemzetgyűlés kikiáltja a Török Köztársaságot.

1990 – Az ENSZ Biztonsági Tanácsa elítéli Szaddam Husszein rendszerét, mert Irakban folyamatosan megsértik az emberi jogokat, valamint szándékosan kárt okoznak a Kuwaiti háborúban, az olajkutak felgyújtásával.

 

Október 30.

1883Románia csatlakozik a Hármas Szövetséghez.

1905 – Az orosz cár „Októberi kiáltványa” garantálja a polgári jogokat és a választásokat, elismeri a parlamentet (Duma).

1939 – A Szovjetunió és a Német Birodalom megállapodása Lengyelország felosztásáról.

1947Genfben 23 állam megköti az Általános Vámtarifa és Kereskedelmi Egyezményt (GATT).

1956

Elhangzik Kádár János és Nagy Imre beszéde a Magyar Rádióban.

A felkelők megostromolják az MDP budapesti székházát a Köztársaság téren.

Megalakulnak és újjáalakulnak a pártok: a Független Kisgazdapárt (FKGP) Kovács Béla vezetésével, a Szociáldemokrata Párt Kéthly Anna vezetésével.

Mindszenty József hercegprímás kiszabadul házi őrizetéből.

1961 – A SZKP kongresszusa egyhangúlag úgy dönt, hogy Sztálin testét el kell távolítani a Lenin-mauzóleumból.

 

Október 31.

1517Luther Márton Wittenbergben kihirdeti a búcsúcédulával kapcsolatos visszaélésekkel szemben írott 95 tételét; ez a nap a reformáció napja.

1784 – Kitör a Horea és Cloşca által vezetett felkelés, a század legnagyobb parasztfelkelése.

1902 – Befejeződik az első távírókábel lefektetése a Csendes-óceánon keresztül.

1941 – Befejezik a Rushmore-hegyi (USA) nemzeti emlékművet. A szoboregyüttes George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln és Theodore Roosevelt amerikai elnökök képmását ábrázolja.

1952 – Az első hidrogénbomba felrobbantása a Marshall-szigeteken.

1954 – Elkezdődik az algériai forradalom Franciaország ellen.

1992 – A római katolikus egyház 359 év után rehabilitálja Galileo Galileit.

1999 – A római katolikus és az evangélikus egyház vezetői Augsburgban közös nyilatkozatot írnak alá a megigazulásról, melynek célja, hogy véget vessen az évszázados hitvitának.