Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2010.04.30

Október 1. rész

Október 1.

1273 - megválasztották Habsburg Rudolfot német császárnak.

1579 – Megérkeznek az első jezsuita szerzetesek Kolozsvárra.

1847Werner von Siemens német feltaláló megalapítja a Siemens AG & Halske céget.

1848 – A pákozdi csatavesztés után Jellasics császári tábornok hadereje elvonul Bécs felé.

1869 – Az Osztrák–Magyar Monarchiában (a világon elsőként) bevezetik a postai levelezőlapok használatát.

1880Thomas Alva Edison elkezdi az elektromos lámpák sorozatgyártását

1898 – Átadják a forgalomnak az al-dunai Vaskapu-csatornát.

1908Henry Ford bemutatja a T-modellt.

1928 – A Szovjetunióban bevezetik az első ötéves tervet.

1929 – A Szovjetunióban bevezetik a forradalmi naptár használatát.

1932Gömbös Gyula alakít kormányt Magyarországon.

1936Francisco Franco Generalissimus (Generalísimo) beiktatása a spanyol államfői tisztségbe.

1938Németország annektálja a Szudétavidéket (Csehszlovákia 1/3-ad részét).

1939 – A német haderő bevonul Varsóba.

1946 – Véget ér a nürnbergi per.

1958 – A NASA létrehozása.

1961Párizsban megalakul az OECD (Organization of Economic Cooperation and Development).

1971Orlando városában megnyílik a Walt Disney World.

1982 – Elkezdik árulni az első CD-lejátszókat, a Sony, a Philips és a Polygram közös tervezésében (625 dolláros áron).

1982Helmut Kohlt választják meg a Német Szövetségi Köztársaság kancellárjává.

1988Mihail Gorbacsovot, az SZKP főtitkárát a Legfelső Tanács államfővé választja, ezzel a Szovjetunió állami és pártvezetése egyetlen ember kezébe kerül.

 

Október 2.

1187Szaladin, Egyiptom és Szíria uralkodója elfoglalja Jeruzsálemet, ezzel okot ad a III. keresztes háború megindítására.

1604 – Kitör a Bocskai-felkelés.

1848 – Lemond az első felelős magyar kormány (Batthyány Lajos kormánya).

1849Komárom városa kapitulál.

1924 – A Népszövetség elfogadja a nemzetközi viták békés rendezéséről szóló genfi jegyzőkönyvet.

1935Olasz invázió Abesszínia (Etiópia) ellen.

1938 – Lengyel csapatok elfoglalják a Csehszlovákiához tartozó Teschent.

1941 – Megkezdődik a moszkvai csata ("Tájfun-hadművelet").

1972Dánia a Közös Piacba való belépés mellett dönt.

1997 – Aláírják az Amszterdami Szerződést, mely átalakítja az Európai Unió politikáit és jogköreit.

 

Október 3.

1564János Zsigmond erdélyi fejedelem csapatai elfoglalják Szatmárt.

1848Ferdinánd császár Josip Jelačić táborszernagyot nevezi ki a magyarországi hadak fővezérévé.

1926 – Megkezdődik a Páneurópai Unió első kongresszusa Bécsben.

1929I. Sándor király a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság nevét Jugoszláv Királyságra változtatja.

1935Olaszország megtámadja Etiópiát.

1940Románia felmondja az összes, a kisantantból és a Balkán-szövetségből fakadó kötelezettségeit.

1972 – Hatályba lép a Szovjetunió és az Egyesült Államok által kötött, a rakétaelhárító védelmi rendszerek korlátozásáról szóló SALT-1 szerződés.

1990Újraegyesül az NDK és az NSZK. Németország ismét egységes állam.

 

Október 4.

1490II. Ulászló magyar király és Beatrix özvegy királyné titkos házasságot kötnek.

1582 – A legtöbb katolikus országban életbe lép a XIII. Gergely pápáról elnevezett gregorián naptár (1582. október 4. után október 15. következett).

1664 – Új-Amszterdam neve New York-ra változik.

1852 – Leteszik a budapesti Szent István-templom, a későbbi Szent István-bazilika alapkövét.

1883 – Először indul el az Orient Expressz.

1957 – A szovjetek fellövik az első Szputnyikot a világűrbe.

2010Ajkai (Magyarország) vörösiszap-katasztrófa során csaknem 1 millió liter vörösiszap öntötte el Devecser, Kolontár és Somlóvásárhely településeket, 7 halálos áldozatot követelve.

 

Október 5.

1789XVI. Lajost a felkelők Versailles-ból Párizsba költöztetik, a Nemzetgyűléssel együtt.

1793 – A francia Nemzeti Konvent (Convent National) elhatározza az új forradalmi naptár bevezetését, amely 1805. december 31-éig volt érvényes. Az év kezdete 1792. szeptember 22., a Köztársaság kikiáltásának napja. Az év 12 hónapból áll, melyek egységesen 30 naposak, így az év vége a Gergely-naptár szerint szeptember 16-ára esik. A különbség 5 (szökőévben 6 nap), ezek ünnepnapok, melyeket kezdetben „sans-culotte-napok”-nak neveztek.

1919Harry Hill Bandholtz amerikai tábornok megakadályozza a budapesti Nemzeti Múzeumnak a megszálló román hadsereg általi szervezett kirablását.

1925 – Megkezdődik a locarnói konferencia.

 

Október 6.

1848Bécsben forradalom tör ki. Latour császári hadügyminisztert meggyilkolják, a császári udvar Olmützbe menekül.

1849Pesten kivégzik gróf Batthyány Lajost, Magyarország első alkotmányos miniszterelnökét.

1849Aradon kivégzik a szabadságharc 12 honvéd tábornokát és egy ezredesét, az aradi vértanúkat.

1889Thomas Alva Edison bemutatja első mozgóképét.

1908 – Az Osztrák–Magyar Monarchia kormánya bejelenti Bosznia-Hercegovina annexióját (bekebelezését).

1928Csang Kaj-Sek lesz a Kínai Köztársaság elnöke.

 

Október 7.

Kr. e. 3761 – A zsidó vallás szerint Isten e napon teremtette a világot (ünnepét nem a Gergely-naptárhoz igazítják, hanem a zsidó naptárhoz, „Tishri 1.”).

1571 – A török hajóhad a lepantói csatában vereséget szenved az egyesült spanyol-velencei hajóhadtól.

1915Bulgária a központi hatalmak oldalán belép az első világháborúba.

1944 – A Dumbarton Oaks-i konferencián az Egyesült Államok, a Szovjetunió, Nagy-Britannia és Kína képviselői elhatározzák, hogy a Népszövetséget felváltják az Egyesült Nemzetek Szervezetével.

1949 – Megalakul a Német Demokratikus Köztársaság (NDK).

2001 – Megindul az amerikai hadsereg támadása Afganisztán ellen.

 

Október 8.

1856Anglia háborút indít Kína ellen az ópium kereskelmének monopóliumáért, melyhez hamarosan Franciaország is csatlakozik. Ez a második ópiumháború kezdete.

1896 – Elindul a Dow Jones jegyzése.

1902 – Átadják a Steindl Imre által tervezett Országházat.

1940Német csapatok vonulnak be Romániába.

1991Horvátország és Szlovénia elszakadnak Jugoszláviától, és kikiáltják függetlenségüket.

 

Október 9.

1651Oliver Cromwell, az angol köztársaság (Commonwealth and Free State) államtanácsának vezetője kihirdeti a hajózási törvényt (Navigation Act).

1855Isaac Singer, szabadalmaztatja a motoros varrógépet.

1940 – Bombatámadás éri Londont.

1944Winston Churchill és Sztálin "cédulaegyezményben" megállapodnak a befolyási övezetek felosztásáról. E területek további sorsa teljesen független lesz saját belső folyamataiktól, kizárólag a nagyhatalmak álláspontja lesz a döntő.

1965 – Az Egyesült Államokban először hoznak nyilvánosságra hivatalos adatokat a vietnami háborúban elszenvedett amerikai veszteségekről.

 

Október 10.

732 – A poitiers-i csatában Martel Károly frank majordomus serege megállítja az arabok betörését.

1307 – A rákosi gyűlés Károly Róbertet ismeri el magyar királynak.

1704(Vak) Bottyán János ezredes hűséget esküszik II. Rákóczi Ferencnek.

1717 – A száműzött II. Rákóczi Ferenc partra száll Gallipoliban (Gelibolu, Törökország).

1911Kínában a polgári forradalom megdönti az utolsó mandzsu császár, Pu Ji uralmát.

1935 – Bemutatják George Gershwin „Porgy és Bess” c .operáját a Broadway-n.

2002Irodalmi Nobel-díjat kap Kertész Imre.

 

Október 11.

1648II. Rákóczi György elfoglalja trónját, mint Erdély fejedelme.

1658 – A török nagyvezír utasítására az erdélyi rendek Barcsai Ákost választják II. Rákóczi György fejedelem helyére.

1887 – A. Miles feltalálja a liftet.

1945 – A kínai polgárháború kezdete (Csang Kaj-sek és Mao Ce-tung erői között).

 

Október 12.

1492Kolumbusz Kristóf kiköt a Bahama-szigeteken, a mai San Salvadoron: „felfedezi Amerikát”.

1872I. Ferenc József király szentesíti a kolozsvári egyetem felállításáról szóló törvényt.

1902 – Leleplezik Fadrusz János Mátyás király-szobrát a kolozsvári főtéren.

1927Joszif Visszarionovics Sztálin lesz az első számú vezetője Szovjetuniónak, miután Lev Davidovics Trockijt eltávolítják a Kommunista Pártból.

 

Október 13.

1307IV. (Szép) Fülöp francia király a templomos lovagrend elleni per során a rend 2000 tagját letartóztatja, perbe fogja, javaikat elkoboztatja és kivégezteti őket. Ezt a napot tartják annak a történelmi eseménynek, amiből a péntek 13. babona kialakult.

1479 – A kenyérmezei csatában Báthory István országbíró, erdélyi vajda és Kinizsi Pál temesi ispán seregei szétverik a Dél-Erdélyben pusztító török haderőt.

1981Hoszni Mubarak megnyeri az elnökválasztást Egyiptomban.

 

Október 14.

1066Hódító Vilmos herceg győz a hastingsi csatában, Anglia normann megszállása során.

1235Róbert esztergomi érsek Székesfehérváron magyar királlyá koronázza Béla királyfit, IV. Béla néven.

1479Kasztília és León trónörökösnője, Izabella házasságot köt Ferdinánddal, Aragónia trónörökösével. Ők lesznek a későbbi "Katolikus Királyok", a Reconquista kiteljesítői.

1604Bocskai István erdélyi fejedelem győzelmet arat Álmosd és Diószeg között a császári seregek fölött.

1806 – Az I. Napóleon császár vezette francia csapatok Jéna és Auerstadt mellett megsemmisítő vereséget mértek a porosz-szász seregre.

1809I. Ferenc magyar király, osztrák császár Tatán aláírja a napóleoni háborúkat lezáró schönbrunni békeszerződést.

1933Adolf Hitler bejelenti, hogy Németország kilép a Népszövetségből.

1962 – Egy amerikai kémrepülőgép felfedezi a szovjet atomrakéták telepítését Kubában. Megkezdődik a kubai rakétaválság.

1964Leonyid Iljics Brezsnyev lesz az SZKP főtitkára, Nyikita Szergejevics Hruscsov megbuktatása után.

1986Elie Wiesel Nobel-békedíjat kap.

 

Október 15.

1247 – Elkezdődik a kölni katedrális építése (633 évvel később fejezik be).

1685 – Ahmed váradi pasa Váradon elfogatja Thököly Imrét azzal a szándékkal, hogy őt a bécsi udvarnak kiszolgáltatva békét vásároljon.

1815 – Megkezdődik Bonaparte Napóleon száműzetése Szent Ilona szigetén.

1894Párizsban letartóztatják Alfred Dreyfus zsidó származású francia vezérkari tisztet, kémkedés és hazaárulás (koholt) vádjával.

1944 – Sikertelen kiugrási kísérlet a II. világháborúból, Szálasi Ferenc és az általa vezetett Nyilaskeresztes Párt – Hungarista Mozgalom átveszi a hatalmat Budapesten. A Rádióban beolvassák Horthy Miklós kormányzó proklamációját a fegyverszünetről, majd Vörös János vezérkari főnök parancsát a harc folytatásáról. Német csapatok megszállják a budapesti hidakat, a nyilasok elfoglalják a Rádiót. Otto Skorzeny SS-különítménye elrabolja ifjabb Horthy Miklóst.

1995Szaddám Huszein 99,96%-os szavazati aránnyal nyeri az iraki elnökválasztást.

 

Október 16.

1448Hunyadi János vereséget szenved Rigómezőnél.

1690I. Lipót német-római császár, magyar király aláírja a Diploma Leopoldinumot.

1813 – A Népek Csatájának kezdete Lipcsénél: Bonaparte Napóleon veresége a porosz-osztrák-orosz koalíciós hadseregtől.

1934 – Kínai kommunisták Mao Ce-tung vezetésével elindulnak a "Nagy Menetelésre".

1940 – A varsói gettó megnyitása.

1944Szálasi Ferenc nyilas nemzetvezető átveszi a kormányhatalmat.

1964Kína felrobbantja első atombombáját, ezzel a világ ötödik nukleáris hatalmává válik.

1965 – A New York-i világkiállításon elássák a második Westinghouse időkapszulát, melynek tervezett kinyitási ideje 6939.

1978Karol Józef Wojtyłát pápává választják, II. János Pál néven.

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.