Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2009.09.14

Stonehenge rejtélye

A világ leghíresebb megalit emléke valaha talán a mai obszervatóriumok elõdje volt, és fontos asztronómiai események elõrejelzésére szolgált...

Stonehenge erõs mágnesként vonzza a kíváncsi embereket. A hatalmas kõtömbök és környékük idecsalogatják a kutatókat, akik megpróbálják felderíteni a rejtélyt, de az átlagembereket is, akik egyszerûen csak saját szemükkel szeretnék látni ezt a varázslatos helyet. Stonehenge még ma is megmagyarázhatatlan rejtély, pedig már sok, kiváló elme kísérelte meg, hogy feltárja a titkát. Lord Byron a Don Juanban teszi fel a kérdést, amely már sokakat foglalkoztatott.

Az álló kõcsoportot a szászok nevezték el Stonehenge-nek, illetve "Függõ kövek"-nek, a középkori írók pedig az "Óriások táncának" hívták. Inigo Jones, a híres 17. századi régész, aki Stonehenge-rõl az elsõ tanulmányt írta, még úgy tartotta, hogy valaha római kori templom lehetett. William Stukeley pedig, a 18. századi régiségkutató, mellesleg szabadkõmûves, meg volt gyõzõdve róla, hogy a druidák temploma volt. Csak a 20. század régészei tudták megállapítani a pontos korát, és ez által közelebb kerültek az igazsághoz. Ám a vonatkozó tényanyag még mindig igen szûkös…

A stonehenge-i építmény

A Stonehenge körül elterülõ wiltshire-i vidéken, Dél-Anglia szívében a történelem elõtti korokból sok rom található, Woodhenge, Dutrington Walls, a Cursus és több mint 350 sírdomb õrzi az itt élt félnomád pásztorközösségek emlékét, akik állatokat tenyésztettek, búzát termesztettek, és a Salisbury síkságon imádták isteneiket. Õk kezdték el építeni Stonehenge-t Kr. e. 3500 körül…

Richard Atkinson brit régész az 1950-es években arra a következtetésre jutott, hogy Stonehenge elõször egy kör alakú töltés volt, árokkal és 56 lyukkal, melyeket ma Aubrey-lyukaknak neveznek. Ezek a kör kerületén helyezkednek el. Az elsõ oszlop a Heel Stone (Sarokkõ) volt, a földsánc bejáratán kívül. A másodikat kb. 200 év múlva állították. A késõbbi építõk ezeket összekötötték egy párhuzamos töltések szegélyezte út segítségével az Avon folyóval. A "sugárút" hossza mintegy 3,2 km. 80 kõtömböt hoztak ide a 320 km-re levõ Prescelly hegységbõl, Délnyugat-Walesbõl. Ezeket aztán valószínûleg tutajon szállították a walesi partok mentén, majd a másik Avon folyón Bristolba. A szárazföldön görgõk segítségével vontatták, fel egészen Stonehenge-ig, ahol két körben állították fel õket. Az Aubrey gödrök és a középen elhelyezkedõ masszív kõkörök között az ún. Y és Z-lyukak két további gyûrûje fekszik, amelyeknek talán csillagászati jelentõségük volt. I. e. 2100 körül 80 kék követ hoztak a helyszínre Walesbõl, melyekbõl két koncentrikus kört alakítottak ki. Ezeket késõbb 30 homokkõ monolittal helyettesítették. Ezen a körön belül két részleges patkóalakzat állt, amelyek közül a külsõt öt homokkõ triliton (két függõleges kõ, rajtuk egy vízszintes harmadik), a belsõt 19 faragott kék kõ formázta.

Néhány megalit tömege eléri a 26 tonnát, úgyhogy ideszállításuk Észak-Wiltshire-bõl, meglehetõsen nagy vállalkozás lehetett. Ügyesnek, és találékonynak kellett lenniük a kövek felállítóinak is. Két-két függõleges oszlop tetejére óvatosan kellett rátenniük a keresztkövet, gömbcsuklók és eresztékek segítségével.

A régi, lebontott kõtömböket késõbb a megalitkörön kívül állítoták fel; ezek azok a kis pillérkövek, amelyek szinte eltörpülnek a trilithonok mellett. A fõ körön kívül még több gödröt ástak ki egy nagyobb sugarú kõkör számára, de ez valamilyen oknál fova mégsem készült el. Stonehenge építésének a kezdete után kb. 1500 évvel hajtották rajta végre az utolsó változtatást. A sziklaköveket újból elmozdították, és a körön belül, a jelenlegi helyükön állították fel õket. Ezzel egy idõben az Oltárkõ néven ismert zöld homokkövet az egyik trilithon elé állították.

Tekintve, hogy az újkõkori alkotók egyetlen ásószerszáma a szarvasagancsból készült csákány volt, építészeti teljesítményük egészen elképesztõ…

Mi célból építették Stonehenge-t ?

A gondos tervezés és kivitelezés, valamint a felépítésére szánt több ezer munkaóra bizonyítja, hogy Stonehenge fontos létesítmény volt.

Az a tény, hogy az építészeknek éppen a walesi sziklakövek kellettek, azt sugallja, hogy ezek fontos szerepet játszottak. Egy biztos, nem abból a célból készült, hogy a környékbeliek találkozóhelye legyen. De hát akkor mi másért? Lehetséges funkciójára csak néhány apró jel utal. Nyári napforduló idején a Nap a Sarokkõ és egy másik kõ között kel fel. Elképzelhetõ, hogy az elsõ Stonehenge arra szolgált, hogy meg határozzák õseik maradványainak az éltetõ Naphoz viszonyított helyzetét e sarkalatos idõpontban ? Az 56 Aubrey lyukban talált, hamvakat tartalmazó sír arra utal, hogy temetkezési szertartásokat is végeztek itt. A lyukak valószínûleg az Alvilág bejáratát jelképezték.

Stonehenge építõi nem egyszerû földmûvesek lehettek. Nincs rá közvetlen bizonyíték, de ügyességük és jártasságuk kimagasló tudásról árulkodik. Lehet, hogy Stonehenge-rõl még senkinek sem jutott eszébe az igazság. Vagy talán John Michell brit írónak és ezoterikus kutatónak van igaza, aki szerint Stonehenge egy kozmikus templom, amelyet a zodiákus 12 istenének építettek, és amely õseink Világmindenségrõl alkotott elképzelését jeleníti meg.

Stonehenge õrzi a hatalmát

Habár e rejtélyes "templomot" kb. 3000 évvel ezelõtt lerombolták, a romok varázsa nem tûnt tova. A környék népe sokáig hitt a kövek gyógyító erejében, amely mindenféle bántalmat meggyógyított. Egy XIV. századi kézirat Merlint, a varázslót ábrázolja, amint könnyedén a helyére emel egy hatalmas kõgerendát.

Geoffrey of Monmouth középkori író szerint Stonehenge kõóriásait Merlin szállította a Salisbury-síkságra…

A druidák

különleges jelekkel rendelkezõ papi kasztjának tagjai, 20 éven át készültek feladatukra, a szent tan elsajátítására. A mágia mestereinek számítottak, akik képesek befolyásolni a természetfeletti erõket. Papi funkcióik mellett õk irányították az igazságszolgáltatást és erõteljesen befolyásolták az uralkodó kelta törzsfõk, illetve Britannia, Írország és Franciaország királyainak intézkedéseit is.

A druida név kelta nyelven annyit jelent, "a tölgyfa ismerõje"; híveik gyakran sûrû erdõségekben végezték szertartásaikat. Fehér köntösükben számos hadistent és hadistennõt tiszteltek, akiknek az évszakokhoz kapcsolódó ünnepségeken állat- és emberáldozatokat mutattak be.

I. e. az I. században,Julius Caesar részletesen írt a druidák tevékenységérõl, különösen a félelmetes áldozati rituálékról, amelyek rémületet keltettek a kelták között.

A kelták, akiknek hite szerint a lélek a fejben lakozik, féltek, hogy a levágott fejet - amely megõrizte az illetõ tudatát - esetleg majd mágikus célokra használják. Tudták, hogy a druidák levágott fejeket konzerválnak; néhány õsi druida lelõhelyen találtak is zsugorított fejeket…

Évszázadokon át Stonehenge-nél gyülekeztek a falusiak, és az utóbbi 80 évben a modern druidák, akiknek egyébként semmi közük sincs az egykori kelta papokhoz (!!!), itt ünnepelték a nyári napfordulót, fesztiválokat is tartottak több ezer résztvevõvel, mígnem 1985-ben a hatóság betiltotta a rendezvényt, hogy megóvja a köveket és a környéket a pusztulástól…

Gerald Hawkins amerikai asztronómus komputerrel próbálta megfejteni a kõcsoportok titkát. Arra a következtetésre jutott, hogy Stonehenge olyan megfigyelõállomás lehetett, ahonnan az égbolton lezajló eseményeket nyomon követhették, egy történelem elõtti "komputer", csillagászati naptár vagy csillagászati számológép volt, mivel a kövek elrendezése a jelek szerint közvetlen kapcsolatban áll a Nap, a Hold és a bolygók mozgásával, illetve szüntelenül változó konstellációikkal.. Kétségtelen, hogy az "obszervatórium" elrendezése nagyon célszerû és pontos. Õseink mintha birtokában lettek volna mindama tudásnak, melyet a modern kor felfedezõi a magukénak vallanak. Úgy tûnik, az volt a céljuk, hogy, felállítsanak egy naptárt, és ábrázolják az égitestek mozgását, mind ezt vallási célból…

Bár szinte minden új feltevés alátámasztható matematikai és statisztikai bizonyítékokkal, mindeddig egyetlen elmélet sem oldotta meg Stonehenge rejtélyét…

Forrás: http://www.fokusz.info/index.php?cid=1285654298&sid=1372948588

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.