Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2010.05.16

4. A francia forradalom

A FORRADALOM ELŐZMÉNYEI

 

- a népesség megnövekedett

- a parasztok a lakosság 85%-át alkották

          - a nemesektől, az egyháztól és az államtól függtek

- a társadalom megőrizte hagyományos szerkezetét

          - a király Isten kegyelméből uralkodott

          - kiváltságos rendek (nemesek – I. rend, papok – II. rend)

          - III. rend (polgárok, parasztok, munkások)

francia-tarsadalom-a-xviii.-szazadban.jpg

- a felvilágosodás gondolkodói felhívták a figyelmet az egyenlőtlenségre és az igazságtalanságokra

- a király

          - az összes föld tulajdonosa volt

          - hadat üzent és békét kötött

          - kinevezte a fontosabb tisztviselőket

          - bárkit bebörtönözhetett

- az állami intézmények zavarosan működtek

- XVI. Lajos jószándékú, de akaratgyenge uralkodó volt, az udvar és felesége, Marie Antoinette befolyása alatt állt

- 1785-től gazdasági válság kezdődött (25. o. táblázatok, ábra)

- 1789-ben a király összehívta az Általános Rendek Gyűlését

          - 150 éve nem ülésezett

          - mindhárom rend képviselői részt vettek rajta

          - panaszfüzetek összeállítása

 

A FORRADALOM ESEMÉNYEI

 

A király nem akart reformokat, csak a költségvetési hiányt fedezni. Az események túlhaladták őt. A forradalomnak 3 szakasza volt (aszerint, hogy ki gyakorolta a hatalmat):

          1. Nemzetgyűlés

          2. Konvent

          3. Direktórium

 

1. Nemzetgyűlés (1789-1792)

Az Általános Rendek Gyűléséből kivált a III. Rend Gyűlése, amely Nemzetgyűléssé nyilvánította magát. Miután a papok és a nemesek is csatlakoztak hozzá, Alkotmányozó Nemzetgyűléssé nyilvánította magát. Cél: reformok + alkotmány.

A király válaszul csapatokat hozatott vidékről és előkészítette az Alkotmányozó Nemzetgyűlés feloszlatását.

Párizsban városi tanács és polgárőrség alakult.

1789. július 14 – a Bastille lerombolása, a Nagy Francia Forradalom kezdete.

Közben vidéken is lázadások törtek ki: adóskönyvek elégetése és nemesi kastélyok feldúlása („nagy félelem” időszaka).

a-nagy-felelem-kora-franciaorszagban-1789.jpg

1789 augusztus

          - hűbéri kiváltságok eltörlése

          - egyenlőség bevezetése (mindenki „polgártárs” lett)

          - Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata

          - a királyt és családját Párizsba költöztették

Két jelentős politikai csoport volt:

          - Jakobinus Klub (Robespierre)

          - Cordelier Klub (Danton, Marat)

1791 szeptember – alkotmány

          - hatalmi ágak szétválasztása (27. o. táblázat)

az-1791-es-francia-alkotmany.jpg

1792 április – hadüzenet Ausztriának → az osztrák és porosz csapatok megközelítették Párizst

1792 augusztus – a Törvényhozó Gyűlés kikiáltja a köztársaságot, a királyt és családját börtönbe zárják

1792 szeptember – Valmynál győzelem az ellenség felett

 

2. Konvent (1792-1795)

Új államhatalmi szerv, a Konvent került hatalomra. A Konventen belül 3 csoportosulás volt:

          - girondisták

          - Hegypárt

          - „Alföld” és „Mocsár”

torvenyhozo-nemzetgyules-es-konvent-eroviszonyai.jpg

3 szakasz:

a) Girondista Konvent

          - kivégeztette a királyt és a királynét

- létrejött az 1. koalíció Franciaország ellen – osztrák, orosz, porosz, angol szövetség, cél: a régi rendszer helyreállítása

- a Konvent 300 000 fős védelmi sereget állított fel ellene

b) Hegypárti Konvent

Miután a girondistákat eltávolították a Konventből, a Hegypárt került hatalomra.

a-jakobinus-diktatura-es-terror.jpg

       - forradalmi terror (Gyanúsok Törvénye → több ezer embert végeztek ki)

          - élelmiszerek árának maximálása

          - fizetések befagyasztása

          - új naptár

          - kereszténység „lecserélése” az Ész kultuszára

- általános mozgósítás (több mint 1 millió katona) → a védelmi háború hódító háború lett.

A rend helyreállítása után megmutatkoztak a Hegypárton belüli ellentétek. A radikálisok a mérsékelteket vérpadra küldték. Franciaország gazdasági helyzete továbbra sem javult. A Konvent csapatai ezért a radikálisokat is vérpadra juttatták.

c) Thermidori Konvent

A Konvent túlélő csoportjai, az „Alföld” és „Mocsár” kerültek hatalomra. Ők a polgárság mérsékelt irányzatát képviselték.

          - folytatódtak a külpolitikai sikerek

          - új alkotmány

                  

3. Direktórium (1796-1799)

          - 1796-tól Franciaországot az új alkotmány alapján vezették

                   - cenzusos választójog

           - kétkamarás törvényhozás (Vének Tanácsa és Ötszázak Ta- nácsa)

                   - végrehajtói hatalom: 5 tagú Direktórium.

a-direktorium-rendszere.jpg

          - a demokratikus rendszer működése nem volt zökkenőmentes

                - gazdasági válság

                - különböző társadalmi mozgalmak (pl. Babeuf összeesküvése)

                - királypárti felkelések

→ ezek leverése jó alkalom volt a kitűnni vágyó fiatal tisztek (pl. Bonaparte Napóleon) számára.

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.